S__7356442

Stay connected

20,831แฟนคลับชอบ
2,388ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

ศป.บส.ชน.เตรียมจัดทำโครงการ สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน(Quick Win2) เต็มรูปแบบ บ.อรุโณทัย อ.เชียงดาว จว.ช.ม. หวังสร้างรายได้ลดปัญหาการลักลอบค้ายาในพื้นที่      16 ต.ค.63  พล.ท. บุญยืน  อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน., เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือ ศป.บส.ชน.เตรียมจัดทำโครงการ สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน(Quick Win2) เต็มรูปแบบ ในพื้นที่ บ.อรุโณทัย อ.เชียงดาว จว.ช.ม....

จังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางการจัดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

อธิบดีกรมพลศึกษา ประชุมร่วมจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการจัดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ในปี 2564        12 ต.ค. 63 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมประชุมหารือแนวทางจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปื...

กองทัพภาคที่ 3 เพิ่มความเข้มป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองตามชายแดน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

กองทัพภาคที่ 3  เพิ่มความเข้มป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองตามชายแดน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ล่าสุดจับกุมชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองได้ที่เชียงราย 6 คน      พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ประกอบกับได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร...