ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” บริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19  บริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร มีผู้บริการและพนักงานในสนามบินร่วมนำของใส่ตู้จำนวนมาก       12 พ.ค. 63   นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดโครงการ “ตู้ปันสุข” ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจัดตั้งตู้ไว้ที่บริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระหว่างประตู 3...

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารทุกประเภท

      23 มีนาคม 2563 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารทุกประเภทเป็นการชั่วคราว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอื่นๆ ที่ทางสายการบินฯ มีให้บริการ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่ม 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง    ...

แม่เหียะ อบรมทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ความรู้ชาวบ้านในชุมชน เพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19

เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด - 19       10 มี.ค. 63  นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่าทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีกลุ่มพัฒนาสตรี อสม. อพม....

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำหน้ากากผ้า แทนหน้ากากอนามัยในยามที่ขาดแคลน

ผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำหน้ากากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัย ตามโครงการ “ทชม.ร่วมใจ ผลิตหน้ากากผ้า ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19”     9 มี.ค. 63  รายงานจากท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่า ทางท่าอากาศยาน ได้จัดทำโครงการ “ทชม.ร่วมใจ ผลิตหน้ากากผ้า ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID -19” เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส ลCOVID-19  ทั้งนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ขณะนี้เกิดระบาดไปทั่วโลก...

สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เชียงใหม่จัดอบรมสอนทำหน้ากากอนามัยแก้ปัญหาขาดแคลน

สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่จัดอบรมสอนทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน แก้ปัญหาสินค้าขาดตลาดและราคาแพง ป้องกันไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้     3 มี.ค. 63   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมสอนให้ชาวบ้านในชุมชน ได้เรียนรู้วิธีการทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สวท.เชียงใหม่ กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เชียงใหม่ ทั้งนี้  นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนาในนานาประเทศ...

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มช.จัด“Block Mountain 2020”งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มช.จัด“Block Mountain 2020”งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ 28-29 ก.พ. นี้ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มช.        17 ก.พ. 63 รายงานข่าวจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดงาน “Block Mountain 2020” งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ระหว่างวันที่...

เผยโฉม สวนบวกหาด เนรมิตดอกไม้นานาพันธุ์ รับมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 44

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาด หลังปิดตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เพื่อต้อนรับมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 44 ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. นี้         7 ก.พ. 63 ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาด หลังที่ที่ได้ทีการปรับปรุงปลูกดอกไม้ และตกแต่งสวนสวนสาธารณะหนองบวกหาด  เพื่อจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่...

สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ ชวนเที่ยว งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020

 สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์  2020 หนุนสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 31 ม.ค.- 9 ก.พ. 63 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่                                                              31 ม.ค. 63 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ นายณัฐพล  รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม...

สสส. จัดเวทีสานพลังสูงวัยสร้างเมือง พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ

สสส. ร่วมสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ภาคเหนือ ห่วงอยู่โดดเดี่ยว เจ็บป่วย รายได้ไม่พอ ชมเทศบาลตำบลแม่ปูคา จ.เชียงใหม่ ต้นแบบแก้ปัญหาฆ่าตัวตายด้วยทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น      29 ม.ค.63 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่  เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีสานพลังสูงวัยสร้างเมือง” โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า...

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมพิเศษร่วมฉลองตรุษจีน เปิดซุ้มมังกรให้นักท่องเที่ยวลอดเสริมมงคล

      สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมพิเศษร่วมฉลองตรุษจีน เปิดซุ้มมังกรให้นักท่องเที่ยวลอดเสริมมงคล พร้อมตกแต่งโคมจีนสร้างบรรยากาศทั้งสวน มอบอั่งเปาของขวัญพิเศษให้หมีแพนด้าและจัดขันโตกหนูยักษ์คาปิบาร่า รับปีหนูทอง        23 ม.ค. 63  สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ที่ปีนี้ตรงกับวันที่ 25 ม.ค.63 โดยจัดตกแต่งประดับพื้นที่เพื่อสร้างบรรยากาศและสีสันให้เข้ากับช่วงเทศกาล ทั้งการติดตั้งโคมแดงมงคลแบบจีนโดยรอบ และการจัดทำซุ้มมังกรที่บริเวณสวนส่วนแรกรับเพื่อใช้ต้อนรับและให้นักท่องเที่ยวลอดเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งวันนี้ได้ให้การต้อนรับเด็กนักเรียนที่เข้าทัศนศึกษาได้ร่วมกันลอดซุ้มประตูมังกรและรับอั่งเปานำโชคจากสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วย            นอกจากนี้ที่ส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า...

Stay connected

20,184แฟนคลับชอบ
2,249ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

กองกำลังผาเมืองเพิ่มมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง สกัดโควิด-19

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19        7 ก.ค. 63  หลังจากที่พบการลักลอบ  หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลว่าแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนั้นอาจจะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว        ในเรื่องดังกล่าว พล.ต.ถนัดพล   โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า  ทาง กองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่...

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนระวังไข้เลือดออกระบาด พบ เชียงใหม่ตายแล้ว 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังไข้เลือดออก ระบาดหนักช่วงหน้าฝน พบ เชียงใหม่ตายแล้ว 1 ราย เร่งรณรงค์ให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ป้องกันการเปินไข้เลือดออก   3 ก.ค. 63   ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ถึงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยว่ามีการคาดการณ์มาตั้งแต่ต้นปี 2563 แล้วว่าไข้เลือดออกจะมีการระบาดหนัก...

สายการบินในประเทศเพิ่มเที่ยวบินมาเชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม แต่ยังไม่มีเที่ยวบินมาจากต่างประเทศ

        ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผย เดือนกรกฎาคมนี้สายการบินต่างๆในประเทศ เพิ่มเที่ยวบินมาเชียงใหม่ คาดมีผู้โดยสารเพิ่ม 50% แต่ยังไม่มีสายการบินมาจากต่างประเทศ และย้ำมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 สายการบินต่างๆ ที่ให้บริการภายในประเทศได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากขึ้นเฉลี่ยวันละ 68 เที่ยวบิน จากเดิมในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ทำการบินเพียงวันละ 40...