เชียงใหม่ จัดทำแผนรับมือน้ำท่วม ดินถล่ม ชี้มีพื้นที่เสี่ยง สำคัญ12 แห่ง

0
425

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม  ชี้เชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 12 แห่ง ขณะที่เขื่อนใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมาก

               

            21 ส.ค. 61 นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการเตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ว่า หลังจากช่วงวันที่ 18 ส.ค. 61 ที่ผ่านมานั้นจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน เบบินคา ทำให้หลายพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วม  แต่ทางจังหวัด เชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย และในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนและคาดว่าอาจจะมีพายุพัดผ่านเข้ามาและอาจจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ ดังนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการเตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ โดยการัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้บัญชาการ และสั่งการให้อำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ จำทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2561 ทุกระดับ ประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงภัย จุดอพยพ เครื่องมือเครื่องใช้ แผนผังการสื่อสาร และผู้ประสานงาน รวมถึงแผนเผชิญเหตุจังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญ

               

 

               นอกจากนี้ยังให้เพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายอาสาสมัคร อปพร มิสเตอร์เตือนภัย โดยเน้นการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ต่อเนื่องและทั่วถึง พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน โดยการขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดโคลนเลน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง

                ด้านนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้เขื่อนขนาดใหญ่ของเชียงใหม่ทั้ง 2 เขื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเขื่อนแม่งัดขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่เพียง 51.09 % ของปริมาณความจุ และเขื่อนแม่กวงก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 34.60 % ของปริมาณความจุ ในขณะที่ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ก็มีปริมาณน้ำรวมกันจำนวน 61.47% 

                อย่างไรก็ตามจากการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมของโครงการชลประทานเชียงใหม่ พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมที่สำคัญ  12 แห่ง คือลุ่มน้ำฝาง ในพื้นที่ ไชยปราการ ฝาง แม่อาย โดยแม่น้ำฝางอาจจะล้นตลิ่ง และมีดินโคลนถล่มได้ นอกจากนี้ยังมีในพื้นที่ ลุ่มน้ำปิงส่วนที่ 1 อ.แม่แตง  ลุ่มน้ำแม่แตง ลุ่มน้ำแม่สา ลุ่มน้ำปิงส่วนที่ 2 (ลำห้วยจากดอยสุเทพ) บริเวณ อ.เมือง และหางดง  ลุ่มน้ำปิง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และ อ.สารภี ลุ่มน้ำกวง อ.ดอยสะเก็ด และ อ.สันกำแพง ลุ่มน้ำแม่ขาน อ.แม่วาง อ.สันป่าตอง และ อ.ดอยหล่อ ลุ่มน้ำแม่กลาง อ.จอมทอง และลุ่มน้ำแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม และ อ.ฮอด

               

 

              ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้โดยการตรวจสอบอาคารชลประทานทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่พร้อม กำจัดวัชพืชที่กีดขวางเส้นทางน้ำ กำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมประจำ กำหนดระดับวิกฤตและกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำที่จุดสำคัญในแม่น้ำ กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงและรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง  พร้อมกับการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริหารข้อมูลด้านต่างๆ และขณะนี้ได้มีการพร่องน้ำ ในเขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่กวง  อ่างแม่หยวก เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here