ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชี้แจงเรื่องน้ำเสีย เร่งแก้ไขลดผลกระทบต่อชุมชนโดยเร็ว

0
121

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ชี้แจงข้อร้องเรียนปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่บ้านอมรนิเวศน์ ว่าเป็นน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ท่าอากาศยานจริง ขณะนี้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน

 

28 พ.ย. 61 เนื่องจากกรณีที่ นายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร้องเรียนว่าน้ำในลำรางสาธารณะซึ่งไหลผ่านชุมชนหมู่บ้านอมรนิเวศน์ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น พร้อมระบุว่าเป็นน้ำที่ไหลมาจากท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้น ทางนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 9 และรักษาการรองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และนายนิตินัย สาสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา ออกไปตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนดังกล่าว พบว่าส่วนใหญ่เป็นน้ำที่ออกมาจากท่าอากาศยานเชียงใหม่จริง พร้อมชี้แจงว่า ปัจจุบันการระบายน้ำทิ้งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่มาจากสองแหล่งใหญ่ แหล่งแรกเป็นน้ำที่เกิดจากการใช้งานในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งทั้งหมดจะนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เป็นประจำทุกเดือน พบว่าค่าที่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน  ส่วนแหล่งที่ 2 น้ำผิวดิน เกิดจากน้ำที่ไหลมาตามธรรมชาติ หรือน้ำฝนโดยไหลผ่านพื้นผิวดิน และระบบรางระบายน้ำภายในพื้นที่ ท่าอากาศยาน แล้วไหลลงสู่ลำรางสาธารณะโดยตรง

         ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าน่าจะมาจากการระบายน้ำผิวดิน โดยจากการตรวจสอบน้ำจากบริเวณพื้นที่จุดพักน้ำผิวดินก่อนปล่อยออกทางระบายน้ำสาธารณะ พบค่าออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อย สาเหตุมาจากปัญหาด้านกายภาพของระบบรางระบายน้ำ เนื่องจากพื้นที่จุดพักน้ำ มีลักษณะระดับท้องรางต่ำกว่าระดับท้องรางของทางระบายน้ำสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดักตะกอน โดยในฤดูแล้งไม่มีน้ำผิวดินธรรมชาติ หรือน้ำฝนมาไหลเวียนเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาการขังเน่าเสีย ดังที่กล่าว

            หลังจากที่มีการตรวจสอบแล้ว ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ขออภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่สร้างผลกระทบด้านกลิ่นเน่าเหม็นต่อชุมชนและได้เร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด โดยสิ่งที่ดำเนินการได้ทันที และสามารถลดผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว คือการสูบน้ำจากจุดพักน้ำผิวดินที่ขังเน่าเสีย นำออกไปทิ้ง และจะสูบน้ำผิวดินจากบ่อกักเก็บสำรองมาเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในบริเวณที่ขังเน่าเสียให้ดีขึ้น พร้อมกันนี้จะนำน้ำในลำรางสาธารณะบริเวณชุมชนไปตรวจสอบโดยหน่วยงานกลางของรัฐ เพื่อให้ชุมชนเกิดความสบายใจ ส่วนในระยะยาวตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่ 1 น้ำใช้และน้ำที่ด้อยคุณภาพทั้งหมดนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here