แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบเครื่องกันหนาวพื้นที่อมก๋อย แนะชาวบ้านอย่าเผาป่า

0
276

แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาว,เสื้อผ้า และสิ่งของบริจาคให้กับประชาชนในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แนะประชาชน เลิกปลูกฝิ่น ไม่บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ไม่เผาป่า พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9  มาใช้ดำเนินชีวิต

        19 ธันวาคม 2561 พลโท สุภโชค  ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว,เสื้อผ้า และสิ่งของบริจาคให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือประชาชนต้านภัยหนาว รวมทั้งจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, การบริการตัดผม และร่วมปลูกต้นไม้กับส่วนราชการในพื้นที่อำเภออมก๋อย, นายอำเภออมก๋อย, สำนักงานและป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ภาค 5, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น, สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่เขตพื้นที่อำเภออมก๋อย, ผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย, ผู้อำนวยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 500 คน โดยทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ในการช่วยเหลือประชาชนในการบำบัดผู้เสพติดฝิ่น และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

           ในการนี้ แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันลด ละ เลิกปลูกฝิ่นอย่างเด็ดขาด ไม่บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ไม่เผาป่า และให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแนวทางพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   มาช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งให้ปรับนำเอาพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นแนวทางในการประพฤติตนให้มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ในโอกาสเดียวกันนี้ แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่กลับใจเปลี่ยนความคิดในการที่จะเลิกปลูกฝิ่น โดยส่งมอบคืนเมล็ดพันธุ์ฝิ่น และอุปกรณ์การเสพฝิ่น ให้ผู้นำหมู่บ้านเพื่อมอบให้กับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้คืนเมล็ดพันธุ์ฝิ่น และอุปกรณ์การเสพฝิ่น ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here