ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดจุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง ช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

0
207

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 เพื่อป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนนและดูแลประชาชนให้ปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทาง(ข่าว :ปชส.จ.ชม.)

27 ธ.ค.61 เวลา 13.00 น. ที่ ริมทางหลวงหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี – เชียงใหม่ (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) แยกสารภี ด้านซ้ายทาง (ขาเข้า) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยทุกเส้นทาง โดยกำหนดตั้งจุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน โดยให้บริการในด้านการแนะนำและสอบถามเส้นทาง การให้บริการเครื่องดื่ม ห้องน้ำสะอาด และที่พัก สำหรับผู้ขับขี่ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในทุกกรณี

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยมุ่งเน้นร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง และต่อเนื่องควบคู่กับการให้บริการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง พร้อมกำชับใช้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน คอยบริการประชาชนในจุดบริการทุกจุด และให้การดูแลพี่น้องประชาชน ในการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งเน้นกิจกรรมที่ให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทุกเส้นทาง นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน หากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนฉุกเฉิน ตำรวจทางหลวง 1193 กรมทางหลวง 1586 และกระทรวงคมนาคม 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here