ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

0
451

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ล่าสุดจำนวนผู้โดยสารพุ่งทะลุ 38,000 คนต่อวัน  ผู้โดยสารควรเผื่อเวลามาสนามบิน ในขณะที่วันที่ 31 ธ.ค.61 หยุดบิน 18.00 น.เนื่องจากมีการปล่อยโคมไฟ

                28 ธ.ค. 61 นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นมา  มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) จำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 37,000 คน ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนหน้านี้  ที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 32,000 คน ทำให้เกิดความคับคั่งของผู้โดยสารในบางช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินเข้าและออกติดกันหลายเที่ยวบิน โดยเฉพาะในช่วงเช้าระหว่างเวลา 06.00-08.00 น. เนื่องจากปัจจุบัน ทชม.มีอากาศยานที่จอดพักค้างแรมจำนวน 17 ลำ และจะทำการบินออกจาก ทชม.ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันที่ไม่ต่ำกว่า 37,000-38,000 คน    ซึ่งจะส่งผลการจราจรบริเวณโดยรอบ ทชม.อาจคับคั่งกว่าปกติ จึงขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบินอย่างเคร่งครัด และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เพื่อผ่านกระบวนการตรวจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบจากการจราจรโดยรอบที่คับคั่งด้วย

                 สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ นั้น ทชม.ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นปฏิบัติงานเพิ่มเติม โดยเน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเพิ่มเติม โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ จัดชุดตรวจผสม เพิ่มความถี่ในการตรวจตระเวนพื้นที่ต่างๆ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพความพร้อมของเจ้าหน้าที่  ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบิน ตลอดจนสินค้าที่จะผ่านเข้าพื้นที่เขตการบิน เพื่อมิให้มีวัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องห้ามผ่านเข้าในพื้นที่เขตการบินโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีการจัดการจราจร จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้รถยนต์ สามารถเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารได้อย่างสะดวก

              อย่างไรก็ตามในวันที่ 31 ธ.ค.61 ได้มีหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ ขออนุญาต ปล่อยโคมลอยได้ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้สายการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ยกเลิกเที่ยวบินจำนวน 40 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 16 ของเที่ยวบินปกติ และเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวน 48 เที่ยวบิน  โดยเที่ยวบิน ขาออกเที่ยวสุดท้ายจะทำการบินในเวลา 17.40 น. และเที่ยวบินขาเข้าเที่ยวสุดท้ายจะทำการบินมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในเวลา 18.00 น. ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร โดยมีผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนเที่ยวบินจำนวน 7,200 คน และยกเลิกการเดินทาง 6,000 คน รวมผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 13,200 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here