“นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” พร้อมชิงชัย 22-30 ม.ค. ภายใต้คำขวัญ “การแข่งขันแบบมีน้ำใจ”

0
93

อธิบดีกรมพลศึกษาเปิด แถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” 22-30 ม.ค.ภายใต้คำขวัญ “การแข่งขันแบบมีน้ำใจ”

ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,ดร.วินิตย์ จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา, ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และนายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

อธิบดีกรมพลศึกษากล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นนโยบายหนึ่งที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ มีจิตใจเป็นนักกีฬา มีวินัย เสียสละ และมีความอดทน รวมถึงส่งเสริมให้การกีฬาของชาติก้าวหน้าและแพร่หลายกระจายไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยในปี 2562 จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 40 ใช้ชื่อประจำการแข่งขันว่า “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562 มีการแข่งขันกีฬา 34 ชนิด คือ กรีฑา, กอล์ฟ, คาราเต้-โด, จักรยาน, เซปักตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เนตบอล, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง,ฟุตซอล, ฟุตบอล, มวยไทยสมัครเล่น, มวยสากลสมัครเล่น, มวยปล้ำ, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิมนาสติกลีลา, ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชายหาด, ว่ายน้ำ, วูซู, วู้ดบอล, สนุกเกอร์, หมากล้อม, ฮอกกี้, แฮนด์บอล, แฮนด์บอลชายหาด และปันจักสีลัต ชิงชัยเหรียญทอง 350 เหรียญ และยังมีกีฬาสาธิต 5 ชนิด คือ ดาบไทย-กระบี่กระบอง, เรือพาย, ขี่ม้ามาราธอน, สแต็ค และคริกเก็ต มีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจาก 10 เขตการแข่งขัน ร่วมชิงชัย 10,110 คน ภายใต้คำขวัญ “การแข่งขันแบบมีน้ำใจ” (Play with your heart)และมาสคอตประจำการแข่งขันเป็น “น้องเสือตอ”

ดร.ปัญญา หาญลำยวง ได้กล่าวขอขอบคุณจังหวัดนครสวรรค์ที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ถือว่ามีศักยภาพสูงทั้งในด้านบุคลากร สถานที่ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันในส่วนของกรมพลศึกษาและจังหวัดนครสวรรค์ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีมาตรฐานในระดับสูงเทียบเท่าสากล ซึ่งจะส่งผลให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้านนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์ ได้กล่าวถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ว่าทางจังหวัด ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสนามแข่งขัน ที่พัก ระบบคมนาคมขนส่ง การรักษาความปลอดภัย รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งมั่นใจว่า ผู้มาเยือนจากทั่วประเทศจะได้รับความประทับใจในการมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อย่างแน่นอน

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทีรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here