ภาคประชาชน รุก ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีตรวจสอบกรมทางหลวงยกพื้นที่ให้ ห้างเมญ่า ทำลานน้ำพุ

0
426

ภาคประชาชนเชียงใหม่ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และ ป.ป.ช.ร้องตรวจสอบกรณีกรมทางหลวงอนุญาตให้ห้างเมญ่าใช้พื้นที่ทำลานน้ำพุ

22 ม.ค.62  ร.ศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญ่า ได้เข้ายื่นหนังสือที่มีประชาชนร่วมลงลายมือชื่อประมาณ 500 คนน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบการที่กรมทางหลวงนำพื้นที่เขตทางหลวงให้เอกชนทำประโยชน์ กรณีลานกิจกรรมและลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า สี่แยกรินคำ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ขณะเดียวกันยังได้เข้ายื่นหนังสือที่สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบกรณีเดียวกันนี้ด้วย

ร.ศ.ธีระ กล่าวว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่กรมทางหลวงมีการปล่อยหรืออนุญาตให้ทางห้างสรรพสินค้าใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างเป็นลานกิจกรรมและลานน้ำพุ ซึ่งสร้างผลประโยชน์โดยตรงให้กับทางห้าง และขัดกฎหมายของทางหลวงที่ห้ามไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในเขตทางหลวง ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวควรจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจราจรแออัดบริเวณดังกล่าวที่ปัจจุบันถือว่ารุนแรงเข้าขั้นวิกฤติในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยที่ดินบริเวณดังกล่าวนั้น ควรถูกนำไปใช้ดำเนินการปรับปรุงขยายถนน รวมทั้งสร้างทางจักรยานและทางเดินเท้า พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวไป เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแออัดติดขัดบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากบนถนนห้วยแก้วมีปริมาณรถที่ต้องใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากและประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการจราจรติดขัด

สำหรับข้อเรียกร้องตามหนังสือดังกล่าวนั้น ร.ศ.ธีระกล่าวว่าได้เรียกร้อง ขอให้ตรวจสอบหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องว่าได้อนุญาตหรือยินยอมให้เอกชนทำการก่อสร้างลานน้ำพุโดยมีส่วนหนึ่งของการก่อสร้างล้ำเข้ามาในพื้นที่ของกรมทางหลวงได้ด้วยวิธีการใดอย่างถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งขอให้มีการเปิดเผยเอกสารและรายละเอียดอย่างครบถ้วนที่หน่วยงานราชการอนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่ต่อสาธารณะ และขอให้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานราชการนำพื้นที่ดังกล่าวกลับไปใช้เพื่อการจราจรขนส่งโดยการสร้างเป็นถนน,ทางจักรยาน และทางเดินเท้า ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของภาคประชาชนต่อไป

ทั้งนี้การมายื่นหนังสือครั้งนี้ ได้มีนายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มารับหนังสือดังกล่าวจากกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญ่า และกล่าวว่า เบื้องต้นหลังจากที่รับหนังสือข้อเรียกร้องแล้ว จะเร่งดำเนินการประสานไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปตามที่ภาคประชาชนได้เรียกร้อง.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here