ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ แจงส่งเรื่องขอคืนพื้นที่ถนนหน้าห้างเมญ่า ให้สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ขณะที่ห้างดังยังคงใช้พื้นที่จัดกิจกรรมต่อไป

0
1622

ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่แจ้งคืบหน้าส่งเรื่องภาคประชาชนทวงคืนเขตทางหลวงจากห้างสรรพสินค้าดังที่ใช้สร้างลานกิจกรรมทำประโยชน์ถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ขณะที่ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ด้านห้างยังใช้พื้นที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งที่ทางหลวงมีหนังสือแจ้งรื้อถอน ห่วงดึงเรื่องยาวถึงสงกรานต์ 

31 ม.ค. 62 ความคืบหน้ากรณีที่ภาคประชาชนเชียงใหม่ในนามกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญ่า นำโดยรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ตรวจสอบการที่กรมทางหลวงนำพื้นที่เขตทางหลวงให้เอกชนทำประโยชน์ กรณีลานกิจกรรมและลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า สี่แยกรินคำ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันยังได้ยื่นหนังสือให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ตรวจสอบกรณีเดียวกันนี้ด้วย โดยข้อเรียกร้องตามหนังสือดังกล่าว ได้แก่ ขอให้ตรวจสอบหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องว่าได้อนุญาตหรือยินยอมให้เอกชนทำการก่อสร้างลานน้ำพุโดยมีส่วนหนึ่งของการก่อสร้างล้ำเข้ามาในพื้นที่ของกรมทางหลวงได้ด้วยวิธีการใดอย่างถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งขอให้มีการเปิดเผยเอกสารและรายละเอียดอย่างครบถ้วนที่หน่วยงานราชการอนุญาตให้เอกชนใช้พื้นที่ต่อสาธารณะ และขอให้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานราชการนำพื้นที่ดังกล่าวกลับไปใช้เพื่อการจราจรขนส่งโดยการสร้างเป็นถนน,ทางจักรยาน และทางเดินเท้า ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของภาคประชาชนต่อไป

เมื่อ 31 ม.ค.62  รองศาสตราจารย์ธีระได้ออกมา เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 ภาคประชาชนในนามกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมญ่า ได้ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกรณีลานกิจกรรมและลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า สี่แยกรินคำ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการที่เอกชนใช้ประโยชน์บนพื้นที่เขตทางหลวง ล่าสุดทางกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 29 ม.ค.62 แจ้งความคืบหน้าว่า ขณะนี้ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการแล้วและจะมีการแจ้งผลต่อไป ขณะที่ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นั้น ทราบว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการและจะทราบผลภายใน 180 วัน ซึ่งเบื้องต้นพอใจผลการดำเนินการดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ธีระ บอกด้วยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่าทางหน่วยงานของกรมทางหลวงได้มีการทำหนังสือ แจ้งถึงห้างสรรสินค้าดังกล่าวเรื่องยกเลิกการอนุญาตให้ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเมื่อ 9 ส.ค.61 และ 26 ต.ค.61 ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดให้รื้อถอนไปอีกครั้งหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ปรากฏว่าทางห้างสรรพสินค้าดังกล่าวมีการดำเนินการใดๆ โดยยังคงมีการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมที่มีผลประโยชน์เชิงธุรกิจการค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาคประชาชนจะยังเฝ้าติดตามตรวจสอบกรณีนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปจนกว่าจะเกิดความชัดเจนและมีการคืนพื้นที่เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

ล่าสุดจากการสังเกตการณ์ที่บริเวณลานกิจกรรมและลานน้ำพุ หน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า สี่แยกรินคำ ในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีการตกแต่งสถานที่จัดงานกิจกรรมและเวทีการแสดง รวมทั้งซุ้มจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน เกือบเต็มพื้นที่ลานกิจกรรม ทั้งที่หน่วยงานของกรมทางหลวง  มีการทำหนังสือแจ้งถึงห้างสรรสินค้าดังกล่าวเรื่องยกเลิกการอนุญาตให้ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเมื่อ 9 ส.ค.61 และ 26 ต.ค.61 ได้ทำหนังสือแจ้งเร่งรัดให้รื้อถอนไปอีกครั้งหนึ่งด้วย ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าภาคประชาชนมีความเป็นห่วงและตั้งข้อสังเกตว่าทางห้างสรรพสินค้าดังกล่าวจะยังไม่ยอมดำเนินการคืนพื้นที่ให้อย่างน้อยจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงงานประเพณีสงกรานต์ 2562 เพราะน่าจะมีเอกชนผู้ผลิตสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องดื่มมาเช่าพื้นที่ดังกล่าวจากทางห้างสรรพสินค้าและให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเหมือนทุกปีที่ผ่านมา.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here