รับสมัคร สส เชียงใหม่ คึกคัก มึ 20 พรรคลงสมัครวันแรก

0
135

บรรยากาศรับสมัคร สส เชียงใหม่วันแรก ผู้สมัคร 20 พรรคส่งผู้สมัครลงสมัครพร้อมกองเชียร์คับคั่ง 

4 กพ 62 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขียงใหม่ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นสถานที่รับสมัคร สส แบบแบ่งเขตของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้บรรยากาศในการรับสมัคร สส เชียงใหม่ในวันแรกเป็นไปด้วยความคึกคักมีผู้สมัครและกองเชียร์มารอกันตั้งแต่เช้า มีบางพรรคมารอตั้งแต่ ตี 5 และมีผู้สมัครทะยอยมาลงทะเบียนก่อนเวลาตั้งแต่ เวลา 7.30-8.30 น โดยมีผู้มาลงทะเบียนสมัครจำนวน 20 พรรคการเมือง รวม 160 คน ในจำนวนนี้มีพรรค ประชาธิปปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่ส่งผู้สมัครลงสมัครครบทั้ง 9 เขต

ทั้งนี้ก่อนรับสมัคร นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมแลัสังเกตุการณการรับสมัคร และ แสดงความพึงพอใจ ในการรับสมครในวันแรกที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ผู้สมัครที่มาลงทะเบียน ก่อนถึงเวลาเปิดรับสมัคร ประกอบด้วยเขต 1 จำนวน19 คน,เขต 2 จำนวน 20 คน ,เขต 3 จำนวน 18 คน เขต 4จำนวน 18 คน,เขต 5 จำนวน  20 คน,เขต 6 จำนวน 17 คน ,เขต 7 จำนวน 18 คน,เขต 8 จำนวน 14 คนและเขต 9 จำนวน 16 คน

สำหรับผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ 9 เขต ของแต่ละพรรคการเมืองนั้น อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายพรชัย จิตรนวเสถียร เขต1,นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช เขต 2, นายวีระวุฒิ เทพเรือง เขต 3, ดร.กัลยา แก้วมา เขต 4, ว่าที่ร้อยโทวิศธร เถาตระกูล เขต 5, นายวิศิษฎ์ วัชรินทร์ เขต 6, นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์ เขต 7, นางสาววรณัน อ้นท้วม เขต 8 และ นายนวพล คีรีรักษ์สกุล เขต 9

พรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย นายพจนารถ ศรียารัณย เขต1,นางศรีพรรณ เขียวทอง เขต 2,นายพรชัย อรรถปรียางกูร เขต 3,นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ เขต 4,นางสาวเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ เขต 5,นายสันติ ตันสุหัช เขต 6,นายบดินทร์ กินาวงศ์ เขต 7,นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ เขต 8 และนายนรพล ตันติมนตรี เขต 9

พรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เขต1,นายนพคุณ รัฐไผท เขต2,นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เขต 3,นายวิทยา ทรงคำ เขต 4,นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เขต 5,นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เขต 6,นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เขต7,นายสุรพล เกียรติไชยากร เขต8 และนายศรีเรศ โกฏคำลือ เขต 9

พรรครวมพลังประชาชาติไทย ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ แซ่โค้ว เขต1,นางนฤมล วะไลศรี เขต 2,นายนเรศ วงค์คม เขต 3,นายดนัยเทพ ดวงบาล เขต4,นางจันทร์ทกานต์ ฤทธิ์งาม เขต 5,นายสุรีพงศ์ วงค์วาริยา เขต6,นายประสิทธิ์ ขันคำ เขต 7,นายคณาชุพงษ์ ผดุงกิจ เขต8 และนายภูวนัตถ์ วนาไพร เขต 9

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here