เริ่มแล้ว เชียงใหม่ออกประกาศจังหวัดกำหนดมาตรการเมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง

0
287

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ออกประกาศจังหวัด กำหนดมาตรการเมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง เตรียมเข้มงวดรถควันดำ ลดการเผา และระดมฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่

12 ก.พ. 62 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในวันนี้ว่าหลังจากที่เกิดหมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ และมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานและอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชน ดังนั้นในวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศจังหวัด เรื่องกำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง  โดยประกาศให้ปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM2.5 และ PM10 เป็นวาระสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการกำหนดมาตรการเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นควัน บนท้องถนน การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมโรงงานและการประกอบการต่างๆต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กแพร่กระจาย จะต้องมีการเก็บกวาด ล้าง และฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการตรวจและแก้ไขปัญหารถควันดำทั้งรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงรถโดยสารสาธารณะ และเข้มงวดกับรถที่บรรทุกสิ่งของให้คลุมผ้าใบให้มิดชิด และกำหนดให้รถที่ออกจากเขตก่อสร้างต้องมีการล้าง ทำความสะอาดล้างล้อและตัวรถเมื่อบรรทุกหรือขนย้ายเสร็จแล้ว

รวมทั้งรณรงค์ให้มีการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในช่วงที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงหรือในพื้นที่การจราจรหนาแน่น ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่จอดอยู่กับที่ กำหนดให้ส่วนราชการตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์ถ้ามีปัญหาก่อให้เกิดมลพิษให้หยุดใช้งานก่อนทำการซ่อมแซมแก้ไข กำหนดให้ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เข้มงวดกับการเผาทุกชนิดทั้งเศษวัสดุและขยะมูลฝอยในที่โล่ง และกำหนดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายโดยการฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อสุขภาพ การดูและรักษาสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและร่มปฏิบัติตามมาตรการต่างๆตามความเหมาะสม

ทั้งนี้มาตรการตามประกาศจังหวัด ได้มีการเริ่มปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฉีดน้ำล้างในละอองและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และจะมีการเริ่มมาตรการในการตรวจควันดำจากรถยนต์โดยทันทีเช่นเดียวกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here