ร้านยาคณะเภสัชฯ ม.ช. ขายหน้ากากอนามัยราคาถูก หนุนคนตื่นตัวรักสุขภาพ

0
539

ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ม.ช.ขายหน้ากากอนามัยN95และชนิดต่างๆที่ได้มาตรฐาน ขายราคาถูกกกว่าตลาด กระตุ้นให้ตื่นตัวสวมใส่ป้องกันสุขภาพ

15 ก.พ. 62   จากกรณีการเกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐาน ของเชียงใหม่ ในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 62 ทีผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนต่างพากันหาอุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ มาสวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้ราคาของหน้ากากอนามัยในท้องตลาดปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยชนิด N95 ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ดังนั้นทางศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ “ร้านยาคณะเภสัชฯ” จึงได้จัดหาหน้ากากอนามัยชนิดN95 รวมทั้งหน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและราคาประหยัด โดยมีราคาใกล้เคียงต้นทุนและถูกกว่าท้องตลาด นำมาจำหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งเบื้องต้นปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจและตื่นตัวเลือกซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปใช้สวมใส่ป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ในเรื่องดังกล่าวนี้  เภสัชกรธรรมพล พรพรหม เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้สวมใส่ป้องกันตัวเองจากมลพิษอากาศเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนและต้องเข้าถึงได้ง่าย จึงมีการจัดหาหน้ากากอนามัย ทั้งชนิดN95 และชนิดต่างๆ มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาที่ย่อมเยา,หลากหลายราคาและรูปแบบ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการสำรองไว้จำนวนมากเพียงพอตลอดช่วงสถานการณ์ปัญหาด้วย

ทั้งนี้หน้ากากอนามัยชนิดที่ได้รับความนิยมที่สุดจากประชาชนที่เลือกซื้อในช่วงนี้นั้น คือ หน้ากากอนามัยชนิดN95 ที่สามารถสวมใส่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ได้ โดยหน้ากากอนามัยชนิดN95 ที่ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน นำมาจำหน่ายนั้น มีหลายแบบให้เลือก ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ชิ้นละ 40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 1 ใน 3 หรือราคาถูกกว่าในท้องตลาดเกือบครึ่งหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน้ากากชนิดนี้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความใส่ใจตระหนักและตื่นตัวมากขึ้นในการที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันสุขภาพของตัวเองจากมลพิษอากาศ

ขณะเดียวกัน เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมรอบตัวมีปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องตระหนักและสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองทุกครั้งหากต้องทำกิจกรรมนอกอาคาร โดยในกรณีที่ไม่สามารถหาหน้ากากชนิดN95 มาสวมใส่ได้ อาจใช้หน้ากากอนามัยชนิดธรรมดาซ้อนทับกันสองชั้นหรือซ้อนด้วยกระดาษทิชชูแล้วสวมใส่ทดแทนได้ ซึ่งแม้อาจจะป้องกันการสูดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้น้อยกว่า แต่ย่อมดีกว่าการรับมลพิษอากาศเข้าสู่ร่างกายเต็มๆ โดยไร้สิ่งป้องกันใดๆ เลย

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น เป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการจ่ายยาตามอาการเบื้องต้นโดยเภสัชกรประจำและคณาจารย์เภสัชกร จำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีการจ่ายยาที่มีฉลากยาและข้อมูลจำเป็นครบถ้วน และให้คำอธิบายการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างชัดเจนโดยไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไร.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here