ทอท. มอบเงินสร้างบ้านและหาพันธุ์สุกรให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

0
98

ทอท . มอบเงินสร้างบ้านและหาพันธุ์สุกรมาเลี้ยง ให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด อมก๋อย ให้ประกอบอาชีพมีรายได้ เลิกยาเสพติด

22 ก.พ. 62 รายงานข่าวจากการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถึงกิจกรรมสาธารณะกุศลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 ก.พ. 62  นายสาธิต เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มอบเงินจำนวน 120,000.- บาท ให้แก่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดหาพันธุ์สุกรและอุปกรณ์สร้างบ้าน มอบให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดและครอบครัวผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ในการส่งเสริมให้ผู้ที่สามารถเลิกเสพฝิ่น ได้หันมาประกอบอาชีพที่สุจริต มุ่งเน้นให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับฝิ่นและยาเสพติด โดยมีพลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้พื้นที่อำเภออมก๋อย ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ดำเนินการบำบัด รักษา ติดตามฟื้นฟูอย่างครบวงจร ส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงกดดันและปราบปรามผู้ค้า ส่งผลให้พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงจาก 1,539 ไร่เมื่อปี 56/57 เหลือเพียง 26.48 ไร่ในปี 61/62

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here