คณะแพทย์ ม.ช. เผยยอดผู้ป่วยทางเดินหายใจและเส้นเลือดตีบพุ่งแล้ว2เท่าตัว เร่งแจกหน้ากากอนามัยบุคคลากร

0
393

        คณบดีแพทยศาสตร์ มช.เผยยอดผู้ป่วยทางเดินหายใจและเส้นเลือดตีบพุ่งแล้ว2เท่าตัว นำแจกหน้ากากอนามัยให้บุคลากรใช้ เป็นแบบอย่างรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวใส่ใจดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเอง

14 มี.ค.62  ศ.จ.น.พ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.จ.น.พ. คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฯ และผู้ช่วย ศ.จ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์ศรีพัฒน์ กว่า 6,000 คนด้วย เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้คนเกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองในสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังประสบวิกฤติหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานจนอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ช.กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่กำลังประสบปัญหาคุณภาพอากาศทั้งหมอกควันไฟป่าและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5เกินค่ามาตรฐานจนอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสถานการณ์ในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการป้องกันตัวเองจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์ ม.ช.  จึงจัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้บุคลาการสวมใส่ป้องกันตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวที่จะดูแลสุขภาพตนเอง เพราะแม้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่อย่างน้อยทุกคนสามารถป้องกันตัวเองได้

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยด้วยว่า ข้อมูลจากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ล่าสุดพบว่าในช่วงที่มีสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศนี้จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคหัวที่เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นจากปกติ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ฯ ที่พบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบต่อสุขภาพทำให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ   ทั้งนี้แนะนำว่าในช่วงที่คุณภาพอากาศแย่และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกาย เพราะจะทำให้สูดเอามลพิษเข้าสู่ร่างกายมากกว่าปกติและยิ่งเข้าไปสู่ปอดชั้นในจากการหายใจที่ถี่และแรงขึ้น หากจำเป็นต้องออกไปทำกิจกรรมที่โล่งแจ้งควรใส่หน้ากากอนามัย และหากเป็นไปได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบพิเศษที่เรียกว่า N95 เพราะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดีกว่า

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ระบุว่า ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแน่นอน โดยในระยะยาวมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามที่น่าเป็นห่วงในระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้าคือผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองตีบ,โรคหัวใจ และโรคระบบหายใจ ที่เวลานี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปกติ 2 เท่าตัว ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์ปัญหานี้ โดยผู้ป่วยที่มีประวัติโรคภูมิแพ้,ความดันสูง และเส้นเลือดตีบ จึงมีความจำเป็นต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงนี้ ขณะเดียวกันควรจะต้องงดออกกำลังกายกลางแจ้งด้วย รวมทั้งควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวหากมีความจำเป็นต้องออกนอกตัวอาคาร ซึ่งกิจกรรมการแจกหน้ากากอนามัยของคณะแพทยศาสตร์ฯ ในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นแบบอย่างที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here