นายแพทย์โรคหัวใจ ร.พ. ลานนา ชี้ ผลกระทบช่วงค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเชียงใหม่สูง พบมีอัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้น 2 เท่า ย้ำให้ประชาชนระมัดระวังสุขภาพ

20  มี.ค. 62   นายแพทย์ รัตนชัย ชาญชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงในช่วงเวลานี้ว่า ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นั้นถ้าเป็นแบบที่รู้สึกได้เองก็คือมีอาการแสบตา แสบจมูก คันตามเนื้อตามตัว ไปจนถึงระดับที่กระตุ้นให้โรคที่รุนแรงกำเริบโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจและโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งการเกิดปัญหามลภาวะที่มีผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจมีการตื่นตัวในต่างประเทศมากว่า 30 ปีแล้วและพบว่าเมื่อใดที่มีการเปิดปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะการเพิ่มตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็จะส่งผลให้เกิดโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น

นายแพทย์ รัตนชัย ชาญชัย กล่าวด้วยว่าผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อหัวใจนั้นจะมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นนั้นมันจะไปกระตุ้นให้ตะกรันที่มีอยู่แล้วในหลอดเลือดเกิดแตกขึ้นมาทำให้ร่างกายคิดว่าเกิดแผลและจะมีการส่งลิ่มเลือดมาอุด ทำให้กลายเป็นเส้นเลือดอุดตัน ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ  ส่วนผลในระยะยาวนั้น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นั้นเวลาที่หายใจเข้าไปก็จะเข้าไปในหลอดเลือดแล้วฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าวจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือด และนำไปสู่อาการหลอดเลือดในหัวใจตีบ ทั้งนี้นายแพทย์ รัตนชัย ชาญชัย ย้ำว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เมื่อสูดเขาไปในร่างกายแล้ว ไม่มีทางที่จะกำจัดออกมาได้ ดังนั้นจะมีเพียงแต่การป้องกันไม่ให้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เข้าไปในร่างกายจึงจะไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ประกาศออกมาว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นเกินค่ามาตรฐานนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตของประชากรโลกเป็นอันดับ 3 ของโลก

สำหรับในช่วงที่มีการเกิดภาวะหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่นั้น  นายแพทย์ รัตนชัย ชาญชัย เปิดเผยว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาโรคทางด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจนั้นเพิ่มขึ้นกว่าในภาวะปกติถึง 2 เท่า ดังนั้นข้อแนะนำในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานก็ไม่ควรสูดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เข้าไปมาก ถ้าไม่จำเป็นก็ควรอยู่ภายในบ้านหรือถ้าออกมานอกบ้านก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95 หรือแบบใดก็ได้ และที่สำคัญหน่วยงานรายการนั้นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเมื่อใดที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินมาตรฐานก็ควรที่จะประกาศให้ประชาชนรบทราบเพื่อจะได้ป้องกันตัวจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here