กกต.เชียงใหม่ พร้อมเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 หลังส่งมอบอุปกรณ์ประจำหน่วยทั้งหีบและบัตรแล้วด้วยความราบรื่น มั่นใจการเลือกตั้งไม่ติดขัด คาดคนใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 และรู้ผลไม่ทางการไม่เกิน 4 ทุ่ม

23 มี.ค.62   ที่โรงยิมเนเซียมของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตเลือกตั้งของเทศบาลนครเชียงใหม่ เดินทางเข้ารับหีบบัตรและบัตรเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งอุปกรณ์ประจำหน่วยที่จะใช้เลือกตั้งในวันที่ 24มี.ค.62 โดยมีนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมตรวจติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการ ซึ่งทาง กกต.เชียงใหม่ มีการจัดรอบรับหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งไว้ 4 รอบ ได้แก่ รอบเวลา 08.30 น., 10.30 น., 13.30 น. และ 14.30 น. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

ทั้งนี้นายเกรียงไกร เปิดเผยว่า การดำเนินการแจกจ่ายหีบบัตรและบัตรเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งอุปกรณ์ประจำหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะมีการจัดระบบไว้เป็นอย่างดี ขณะที่ความพร้อมการจัดการเลือกตั้งในวันที่  24 มี.ค.62 นี้  มีการเตรียมการและซักซ้อมผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องไว้เป็นอย่างดีแล้วเช่นกัน เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยความราบรื่น ส่วนการนับคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งนั้น จะนับคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งทันที่หลังปิดหีบ คาดว่าแต่ละหน่วยจะใช้เวลานับคะแนนประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นทยอยส่งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 19.00น.และไม่เกิน22.00 น.น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการครบทุกหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2,590 หน่วยของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้น จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,303,804 คน   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จำนวน 1,324 คน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 85,653  คนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร จำนวน 71,731  คน

ด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ตั้งเป้าว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 83 เท่าการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งล่าสุด ส่วนเรื่องทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้น เวลานี้เรื่องที่กำลังดำเนินการทั้งหมด 12 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่กำลังทำการตรวจสอบเบาแส 8 เรื่อง,เรื่องที่กำลังตรวจมูล 4 เรื่อง และเรื่องที่สั่งให้มีการสืบสวนไต่สวน 2 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อเสียงและเจ้าหน้าที่วางตัวไม่เป็นกลาง.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here