ผลการเลือกตั้งเชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อไทยกวาดทุกเขต

0
368

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยกวาด ส.ส. ทั้ง 9 เขต ในขณะที่พรรคอนาคตใหม่ได้คะแนนนิยมจาก น.ศ.และกลุ่มคนวัยทำงานเพียบ

25 มี.ค. 62  ผลการเลือกตั้ง ส.ส. ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจากการนับคะแนนทั้ง 9 เขตการเลือกตั้งซึ่งยังนับได้แค่เพียง 81.91%   เมื่อเวลา 23.45 น.ของคืนวันที่ 24 มี.ค. 62 โดยผู้สมัครพรรคเพื่อไทยทำคะแนนนำทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง โดยในเขตที่ 1 น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เขตที่ 2 นายนพคุณ รัฐผไท เขตที่ 3 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เขตที่ 4 นายวิทยา ทรงคำ เขตที่ 5 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เขตที่ 6 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เขตที่ 7 นายประสิทธิ วุฒินันชัย เขตที่ 8 นายสุรพล เกียรติไชยากร และเขตที่ 9 นายศรีเรศ โกฏคำลือ  ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 1,288,981 คน ซึ่งจนถึงเวลา 23.45 น.ที่มีการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการของ กกต.เชียงใหม่ นับผู้ที่มาลงคะแนนเสียงได้ 1,055,931 คน คิดเป็น81.91 %

อย่างไรก็ตามผลคะแนนที่เหลือนั้น นายกรียงไกร พานดอกไม้ ผ.อ.กกต.เชียงใหม่ ได้นัดแถลงข่าวแจ้งผลในเวลา 09.15 น. ของวันที่ 25 มี.ค. 62 แต่เมื่อถึงเวลาได้มีการเลื่อนการประกาศผลออกไปโดยไม่แจ้งเวลา โดยให้เหตุผลว่า ต้องรอผลคะแนนเป็นเอกสารจากเขตต่างๆให้ครบ ซึ่งเมื่อเวลา 09.58 น. แจ้งว่าได้เอกสารมาแล้ว 5 เขตเลือกตั้ง เหลืออีก 4 เขต และจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะมีการนำเผยแพร่ แต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นเวลาใด

รายงานล่าสุดเมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 25 มี.ค. 62 กกต.เชียงใหม่แจ้งว่าขณะนี้รอตรวจสอบเอกสารในเขตเลือกตั้งที่ 1 และที่ 5 เท่านั้น ส่วน จำนวนผู้ที่มาลงคะแนนเสียง ล่าสุดนับได้ 1,063,887 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 1,288,981 คน  เป็นบัตรดี 987,707 ใบ บัตรเสีย 60,183 ใบ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 15,997 ใบ

ทั้งนี้ผลของการเลือกตั้ง ส.ส. ของจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่า คะแนนของผู้สมัครพรรค อนาคตใหม่ ทั้งจังหวัดรวมมาเป็นอันดับที่ 2 รองจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งได้คะแนนจากหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในสถานศึกษา เช่น หน่วยเลือกตั้งศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ลงคะแนนส่วนใหญ่ที่เป็นนักศึกษา ได้เทคะแนนให้กับพรรคอนาคตใหม่ชนะแบบขาดลอยทั้ง 5 หน่วยเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ที่พรรคการเมืองใหม่สามารถเรียกคะแนนเสียงจากคนเชียงใหม่ได้มากเป็นประวัติการณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here