Super Blue Blood Moon moon ปรากฏการณ์จันทรุปราคาในช่วงที่ดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุดในช่วง Blue moon หรือดวงจันทร์เต็มดวง 2 ครั้งในเดือนเดียวกัน ครั้งแรกในรอบ 152 ปี สามารถมองเห็นได้ทั้งประเทศ

                31 ม.ค. 61 ช่วงค่ำของคืนนี้ เหนือท้องฟ้าในประเทศไทย ได้เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (นาซา) เรียกปรากฏการณ์ครั้งนี้ว่า “ซูเปอร์บลูมูนสีเลือด” (Super Blue Blood Moon) และอธิบายบนเว็บไซต์ว่า “ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ภายใต้เงาของโลก มันจะมีสีออกเป็นสีแดง ที่เรียกกันว่า ‘พระจันทร์สีเลือด’ ”  ซึ่งก็คือปรากฏการณ์การเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีดวงจันทร์เต็มดวง 2 ครั้งใน 1 เดือนหรือที่เรียกกันว่า Blue Moon  และเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดหรือที่เรียกว่า Super Moon นับได้ว่ามีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 3 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบ 152 ปี ซึ่งครั้งก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นมาเมื่อวันที 31 มี.ค. 2409

               

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้นคนเชียงใหม่สามารถชมปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ทั้งจังหวัดเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่ท้องฟ้าสดใส  ในขณะที่บางจังหวัดมีฝนตกไม่สามารถมองเห็นได้  โดยดวงจันทร์ได้เข้าสูเงามัวในช่วงเวลา 17.51 น. และเข้าสู่ช่วงจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 18.48 น. จนกระทั่งเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวงในเวลา 19.51 น. ดวงจันทร์จะอยู่ในเงาโลกทั้งหมด 1 ชั่วโมง 16 นาที จากนั้นจะเริ่มออกจากเงามืดของโลก จนสิ้นสุดปรากฏการณ์ดังกล่าวในเวลา 23.08 น. ซึ่งในช่วงจันทรุปราคาเต็มดวงจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐหรือที่เรียกว่าเป็นสีเลือดทั้งดวงนั่นเอง

                ทั้งนี้ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในปี 2561 จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยถึงสองครั้งด้วยกัน ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของปี ส่วนปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในไทยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 27 ก.ค.61 นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here