สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2018 ช่วง 2-11 ก.พ. 61 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ขนสินค้าโรงงานมาจำหน่าย หวังให้คนสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือ

                2 ก.พ. 61 นายกอบชัย สัวสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ 2018 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนน ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่าง สภาอุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในภูมิภาคได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของไทยด้วย

                อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่า การจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ของจังหวัดเชียงใหม่นี้จะทำให้เกิดประโยชน์ กับผู้ประกอบการในการรับรู้ข่าวสารด้านเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีทางการค้า เช่นการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการะบวนการผลิต การพัฒนาสถานประกอบการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ก้าวไกลไปในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

               

 

สำหรับงานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งนี้ จะมีการเปิดบูธจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่และส่วนกลางและภูมิภาค กว่า 400 คูหา ทั้งอุตสาหกรรมเครื่องหนัง สิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน อัญมณีเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมเครื่องจักร  นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดกิจกรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และมีการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต่างๆอีกด้วย

                ทั้งนี้คาดว่าในการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ตั้งแต่วันที่ 2-11 ก.พ. 61 นี้ จะมีเงินใช้จ่ายสะพัดต่ำกว่า 50 ล้านบาท  และผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ชมและสัมผัสกับเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมของบริษัทใหญ่ๆเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here