เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนเผชิญเหตุเหมือนจริง เตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ 2562 จำลองเหตุช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำและเหตุแผ่นดินไหว อัคคีภัย สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยช่วงสงกรานต์

5 เม.ย. 62 เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเหมือนจริง เตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ 2562  บริเวณลานอเนกประสงค์ของประตูท่าแพ เทศบาลนครเชียงใหม่ และโรงแรมอโมรา เชียงใหม่ ทั้งนี้การซ้อมแผนดังกล่าว เป็นการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวจากอัคคีภัยในอาคารสูงและการกู้ภัยทางน้ำ เพื่อบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะในวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวและกู้ภัยทางน้ำ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยช่วงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีการจำลองเหตุการณ์เหตุเพลิงไหม้จากอาคารสูง ทำให้ต้องทำการอพยพนักท่องเที่ยว และจำลองเหตุการณ์นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและเกิดการจมน้ำ โดยมีผู้สังเกตการณ์จากสถานกงสุลอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่และมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่ต่างๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชม. พร้อมทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของอัคคีภัย จะมีการจัดรถดับเพลิงประจำจุดสำคัญทั่วเมือง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดวางทุ่นลอยน้ำโดยรอบคูเมืองและติดตั้งป้ายเตือนเขตน้ำลึก รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำ เจ้าหน้าที่กู้ภัย รวมถึงการจัดรถตรวจการณ์อย่างน้อย 6 คัน ออกตรวจตราทั่วพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here