รองแม่ทัพภาคที่ 3 เสนอเนรเทศชนต่างด้าวที่เข้าไปเผาหาของป่า ส่วนคนไทยต่างพื้นที่ที่เข้าไปหาของป่าต้องสอบสวนเชิงลึกว่าเข้าไปทำไม เพื่อสร้างบทเรียนป้องกันการเผาป่า

6 เม.ย. 62 พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้นำเสนอข่อแนะนำในไลน์กลุ่มของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62 ที่ผ่านมา โดยมีข้อความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และมีข้อเสนอแนะ ในเรื่องของการที่มีผู้บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าหมายพื้นที่และลักลอบเผาป่าเพื่อทำการล่าสัตว์ ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้างและสร้างความเดือดร้อนในเรื่องปัญหาหมอกควันและป่าทั่วภาคเหนือ  โดยในข้อเสนอแนะตอนหนึ่ง รองแม่ทัพเสนอว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ที่ได้มีการจับกุมผู้ที่เข้าไปหาของป่าและพบว่าส่วนหนึ่งเป็นคนต่างด้าวและคนต่างพื้นที่ โดยเสนอแนะว่าถ้าในกรณีที่เป็นคนต่างด้าวนั้นควรที่จะเนรเทศไม่ให้กลับเข้ามาได้อีก โดยต้องมีการตรวจสอบว่าคนต่างด้าวนั้นได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศหรือไม่และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใด ส่วนในกรณีที่เป็นคนไทยแต่มาจากต่างพื้นที่นั้นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้ามาในพื้นที่ป่าทำไม โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบในเชิงลึกว่าเข้าไปในพื้นที่ป่าทำไม ไม่ใช่แค่อ้างว่าเข้าไปเพื่อล่าสัตว์เท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้นำมาเป็นบทเรียนในเรื่องของมนุษย์ในการเผาป่าได้ในปีต่อไปด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here