เครื่องฟอกอากาศ “ยักษ์เขียว” จากขอนแก่น เริ่มเดินเครื่องแล้วในช่วงบ่ายวันที่ 8 เม.ย. 62 ผลทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บริเวณเครื่องลดลงทันตา เตรียมนำไปทดสอบที่เชียงรายต่อ

8 เม.ย. 62 จากการที่กลุ่มจิตาสาวิจัย โดยนายไกรพิชิต เมืองวงษ์ นักวิจัยอิสระ ได้นำเอาเครื่องฟอกอากาศขนาดยักษ์ ที่ถูกตั้งชื่อว่า “ยักษ์เขียว” ที่กลุ่มจิตอาสา และ คณะนักวิจัยจากจังหวัดขอนแก่น ได้ผลิตขึ้น ด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง มูลค่ากว่า 5 แสนบาทโดยใช้หลักการดูดอากาศเข้ามา และ ใช้น้ำฉีดเพื่อให้น้ำและฝุ่นรวมตัวกัน จากนั้นใช้แรงปั่นรวมกันให้ฝุ่นเข้าไปในห้อง JET VENTURY SCRUBBER ที่เป็นระบบแยกฝุ่นออกจากน้ำ ซึ่งน้ำหนักของฝุ่น และ น้ำจะหนักกว่าอากาศ จึงจะตกสู่ข้างล่างและอากาศดีจะพ่นออกสู่ข้างนอก และ การเติมอากาศที่สะอาดด้วยความดันอากาศที่เป็นบวก และ ปล่อยอากาศบริสุทธิ์มายังบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะเดียวกับห้องผ่าตัด สำหรับเครื่องนี้จะมีรัศมีครอบคลุมระยะ 3 ถึง 4 ตารางกิโลเมตรต่อวัน ซึ่งตัวเครื่องเป็นระบบไฮบริดจ์ และ มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมอเตอร์เองสามารถทำงานได้สูงสุดถึง 7000 รอบ ขณะนี้เครื่องจะเริ่มต้นทำงานที่ 3000 รอบ ก็จะใช้พลังไม่ถึงร้อยละ 10 จะสามารถเปิดเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ซึ่งในวันนี้เวลาประมาณ 12.00 น. ได้เริ่มดำเนินการเปิดเครื่องทำงานเต็มรูปแบบโดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคมสัน สุวรณอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตถึงการทำงานของเครื่องดังกล่าว

นายไกรพิชิต เมืองวงษ์ กล่าวว่าเครื่องฟอกอากาศ “ยักษ์เขียว”นั้นสามารถทำงานโดยมีรอบการหมุนองเครื่องถึง 7,000 รอบต่อนาที แต่ในวันนี้ได้เริ่มเดินเครื่องในระดับ 800 ,1,000 และ 3,000 รอบต่อนาทีเท่านั้น เพราะถ้าหมุนถึง 7,000 รอบแล้วจะเกิดเสียงดังเป็นมลพิษทางเสียง ซึ่งการทอดสอบในวันนี้จะเป็นการทดสอบระบบในการฟอกอากาศ และจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสภาพอากาศอยู่ในขั้นปกติ ซึ่งจะทดสอบไปตลอด 24 ชั่วโมงจนหาค่าได้ จากนั้นจะตั้งเครื่องไว้ที่นี้ 3-4 วัน หากอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นแล้วก็จะนำเครื่องดังกล่าวไปติดตั้งทดลองใช้ที่จังหวัดเชียงราย หรือที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามคำร้องขอต่อไป

ทั้งนี้เมื่อทำการเปิดเครื่องดำเนินการฟอกอากาศของเครื่องฟอกอากาศ “ยักษ์เขียว” ต่อหน้าคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณเครื่องฟอกอากาศดังกล่าวได้แสดงค่า ลดลงจาก 121 ลดลงต่ำสุดที่ 36 ไมโครกรับต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ  สำหรับเครื่องฟอกอากาศ “ยักษ์เขียว”นี้ จะมีรัศมีครอบคลุมในพื้นที่ระยะ 3-4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตัวเครื่องเป็นระบบไฮบริดจ์ และ มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีมอเตอร์สามารถทำงานได้สูงสุดถึง 7000 รอบ ขณะนี้เครื่องจะเริ่มต้นทำงานที่ 3000 รอบ ก็จะใช้พลังไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมด  ทั้งนี้จะมีการเปิดเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้มีการตั้งค่าให้เหมาสมกับพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง และจะมีการวัดค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็กในรอบพื้นที่รัศมี 3-4 กิโลเมตรอีกครั้ง เพื่อที่จะสรุปผลการทำงานของเครื่องดังกล่าว

นายไกรพิชิต เมืองวงษ์ กล่าวด้วยว่าตนเองและคณะได้ทำเครื่องฟอกอากาศ “ยักษ์เขียวนี้ด้วยทุนของตนเอง ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นงานวิจัยและหาวิธีการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งจะมีการสรุปผลงานวิจัยอีกครั้งเพื่อสรุปว่าเครื่องดังกล่าวนั้นทำงานได้ผลมากน้อยเพียงใด และในขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำเสนอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐใดๆ เพียงแต่ว่าถ้าหน่วยงานใดหรือรัฐบาลเห็นความสำคัญจากผลการทำงานของเครื่องดังกล่าวและจะผลิตไปใช้ ตนเองก็จะส่งมอบวิธีการผลิตเครื่องดังกล่าวเพื่อนำให้หน่วยงานภาครัฐนำไปผลิตเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here