ไม่ขลัง! คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ให้ลดจุด Hot Spot ภาคเหนือภายใน 7 วันไม่เป็นผล วันนี้ Hot Spot พุ่ง 708 จุด

0
52

คำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ลดจุด Hot Spot ในภาคเหนือภายใน 7 วัน ไม่เป็นผล วันนี้ จุด Hot Spot  ภาคเหนือเกิดมากถึง 708 จุด โดยเฉพาะใน จ.แม่ฮ่องสอน คาดสงกรานต์นี้ยังคงมีปัญหาหมอกควันอยู่เหมือนเดิม

11 เม.ย. 62 หลังจากที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 62 ที่ผ่านมาและมอบนโยบายในการที่จะให้ทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกันในการที่จะต้องลดจุดความร้อนหรือ Hot Spot ในภาคเหนือ ให้หมดภายใน 7 วัน  ซึ่งขณะนี้เลยกำหนด 7 วันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่ดีขึ้น และคาดว่าในช่วงสงกรานต์นี้ยังคงมีปัญหาหมอกควันอยู่เหมือนเดิม

ทั้งนี้จากการรายงานการเกิดจุดความร้อน หรือ Hot Spot ของดาวเทียมระบบ VIIRS   ทางเว็ปไซด์ http://fire.gistda.or.th/download.html    เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62  พบว่าในวันนี้ในภาคเหนือเกิดจุดความร้อนหรือ Hot Spot เพิ่มสูงขึ้นมาอีก เป็น 708 จุด โดยเกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมากที่สุดถึง 186 จุด รองลงมีคือจังหวัดเชียงราย 116 จุด ส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบ Hot Spotถึง 109จุด ซึ่งถือว่าสูงขึ้นจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใสระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้เมื่อ เวลา 09:00 น. ของวันที่ 11 เม.ย. 62 พบว่าค่าฝุ่นละอองจากสถานีตรวจวัดทางอากาศของกรมควบคุมมลพิษทั้ง 4 สถานี   ค่าคุณภาพอากาศเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ – มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าAQI เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าระหว่าง 158-211 มคก./ลบ.ม. ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าระหว่าง 73-101 มคก./ลบ.ม. และค่า PM 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 103-133 มคก./ลบ.ม. โดยสรุปถือว่ายังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียมระบบ MODIS ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. –  10 เม.ย. 62 ตรวจพบจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 1,344 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจุดความร้อนสะสมในปี 2561 ในห้วงเวลาเดียวกันพบจุดความร้อนสะสมมากกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 881 จุด ในช่วงกำหนดวันห้ามเผาดาวเทียมระบบ MODIS พบจุดความร้อนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 10 เม.ย. 62 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 860 จุด พบมากสุดในเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ตามลำดับ ในขณะที่จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียมระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.  –  10 เม.ย. 62 ตรวจพบจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 12,741 จุด ในช่วงกำหนดวันห้ามเผาดาวเทียมระบบ VIIRS พบจุดความร้อนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 10 เม.ย. 62 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8,434 จุด

อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ให้ทุกอำเภอ ระดมกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาร่วมสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา ป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการทำแนวกันไฟ นำเศษใบไม้ไปทำปุ๋ยอินทรีย์ และทำฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างป่าเปียก พร้อมจัดให้มีโรงครัวพระราชทาน ณ สถานที่ ที่ทุกอำเภอจัดไว้

ด้านนางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะดำเนินการในการทำฝนหลวง โดยในสภาพอากาศในวันที่ 11 เม.ย. 62 นี้ ศักยภาพอากาศจากผลตรวจอากาศชั้นบน โอกาสเกิดเมฆฝนลดลง ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือความชื้นสัมพัทธ์ก็ยังน้อยกว่า 60% ค่อนข้างต่ำมีเพียง 30-35% สำหรับทางด้านตะวันออกของภาค  มีค่า 35-50% เท่านั้น  ดังนั้นโอกาสเกิดเมฆในพื้นที่ภาคเหนือจะค่อนข้างน้อย และจากการติดตามสภาพอากาศ จนถึงเที่ยงพบว่ามีเมฆขนาดเล็กเริ่มก่อตัวบริเวณแนวเขาลดลงปริมาณน้อยกว่าเมื่อวานนี้ จึงขอติดตามสภาพอากาศที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงบ่ายต่อไป หากสามารถปฏิบัติการได้ก็จะดำเนินการทันที

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here