สวทช.ภาคเหนือ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประจำปี 2561 “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปัน” วันที่ 9 ก.พ. 61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ต่อยอดการนำผลงานวิจัยไปสู่การนำไปสร้างอาชีพให้ชุมชน

               

 

                 นางปิยะฉัตร ใคร้วินิช ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สวทช)เปิดเผยว่าในวันที่ 9 ก.พ. 61 นี้ทาง สวทช ภาคเหนือจะจัดการประชุมประจำปี 2561 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปัน”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อยอดจากการเผยแพร่นวัตกรรมงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ ของชุมชนตนเองได้อย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้ทดลองปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดสำเร็จให้แก้ผู้อื่นหรทอชุมชนอื่นต่อไป

                ทั้งนี้ภายในงานประชุมประจำปี “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปัน” นี้จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สวทช ภาคเหนือ ให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ รวมไปจนถึงการจัดการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในการนำเอานวัตกรรมไปใช้ต่อยอดและพร้อมที่จะนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป  เช่นการบรรยายพิเศษของ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พลังขับเคลื่อน Northern 4.0  รวมไปจนถึงการนำเสนอผลงารนวิจัยใหม่ เช่น การพัฒนาสถานีตรวจวัดที่ถูกควบคุมได้จากระยะไกล นวัตกรรมผ้าฝ้ายทนไฟ การผลิตหนอนแม่โจ้เป็นอาหารมนุษย์ ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายแนวทางการเพิ่มมูลค่าและความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สมุนไพรไทย  การเสวนาเรื่อง ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

                ทั้งนี้ทาง สวทช.ภาคเหนือได้จัดนิทรรศการ และหารบรรยายพิเศษ รวมถึงการเสวนาต่างๆ เต็มพื้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และขอเชิญชวน ประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการและรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อหาโอกาสในการนำเอาความรู้และนวัตกรรมการวิจัยที่มีการนำเสนอไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งการเข้าชมครั้งนี้สามารถเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หรือเข้าศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.nnr.nstda.or.th

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here