สมาคมไทย-เนปาลี จัดเทศกาลแห่ราชรถองค์จะกันนาทประจำปี รอบเมืองเชียงใหม่ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

28 เม.ย.62 สมาคมไทย-เนปาลี ได้จัดกิจกรรมเทศกาลแห่ราชรถองค์จะกันนาท ประจำปี 2562 ที่พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมของผู้นับถือศาสนาซิกข์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการจัดขบวนแห่ราชรถพระกฤษณะ ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม พร้อมด้วยผู้ร่วมขบวนที่จะมีการร้องเพลงภาวนามหามนต์  พิธีอาระทิ สนทนาธรรม และการแสดงทางวัฒนธรรม ทั้งนี้นายสมบัติ ไรย์  เลขานุการส่วนกลางสมาคมไทย-เนปาลี กล่าวว่า พิธีแห่ราชรถองค์จะกันนาท เป็นพิธีที่พี่น้องที่นับถือศาสนาศาสนาซิกข์จะจัดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้งช่วงหลังสงกรานต์ และมีการประกอบพิธีแห่ราชรถองค์จะกันนาทไปแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตามที่มีผู้นับถือศาสนาศาสนาซิกข์อาศัยอยู่

       สำหรับในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นปีการจัดกิจกรรมเทศกาลแห่ราชรถองค์จะกันนาท ประจำปี 2562 นี้ก็ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสมาคมไทย-เนปาลีและสมาคมนานาชาติเพื่อกริชณะจิตสำนึกได้ร่วมกันเดินขบวนเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา 11.30 น. ของวันที่ 28 เม.ย. 62 โดยมีขบวนแห่เคลื่อนออกจากพุทธสถานเชียงใหม่ และไปสิ้นสุดที่  จะกันนาท อาศรม ในหมู่บ้านอินทรนุรักษ์ โดยมีสมาชิกชมรม WE LOVE THE KING CLUB เข้าร่วมกิจกรรมและมีการร้องเพลงภาวนามหามนต์,พิธีอาระทิ,สนทนาธรรม,แห่ราชรถพระกฤษณะ,การแสดงทางวัฒนธรรม และร่วมรับประทานอาหารมังสวิรัติฟรี ที่จะกันนาท อาศรมด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here