ผู้สมัคร เขต 8 เชียงใหม่ ดิ้นร้องศาลปกครองสูงสุด ให้ กกต ยกเลิกคำสั่ง ใบส้ม และระงับการเลือกตั้งใหม่

0
175

ผู้สมัครเขต 8 เชียงใหม่ ร้องศาลปกครองสูงสุดให้ กกต.ยกเลิกคำสั่ง ใบส้ม และระงับการเลือกตั้งใหม่อ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก กกต. และถูกจัดฉากกลั่นแกล้ง

8 พ.ค. 62  หลังจากที่ กกต.ได้มีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 349 คน มีเพียงผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล เกียรติไชยากร เพียงคนเดียวที่ได้รับใบส้ม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงมติเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากมีพฤติการณ์เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 73 (2) เสนอให้ สัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิวัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด เนื่องจากมีหลักฐานจากภาพถ่ายว่านายสุรพลได้ถวายเงินให้กับพระสงฆ์จำนวน 2,000 บาท และทางกกต.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 26 พ.ค. 62 โดยไม่ต้องมีการสมัครใหม่

ทั้งนี้เมื่อช่วง 12.00 น. นายสุรพล เกียรติไชยากรได้นัดหมายผู้สื่อข่าวในจังหวัดเชียงใหม่มาพบที่ร้านอาหารเพชรดอยงาม เพื่อรับฟังการแถลงข่าว ซึ่งนายสุรพล ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นนั้นตัวเองถูกกลั่นแกล้ง โดยยอมรับว่ามีการถวายปัจจัยทำบุญให้กับพระครูบาสาม หรือ  พระปลัดสาม ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้า ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเคารพนับถือด้วยการใส่เงิน 2,000 บาทในซองสีขาวแล้วมอบให้เป็นการส่วนตัว อย่างไรก็ตามกลับมีการจัดฉากถ่ายภาพแล้วนำไปใช้เป็นหลักฐานในการกล่าวหาตัวเอง โดยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาด้วยการเขียนชื่อตัวเองบนซองนำไปรวมกับเงินของหมู่บ้าน

ซึ่งที่ผ่านมา ตนเองพร้อมด้วยพยานได้เข้าไปให้การกับทาง กกต.เป็นที่เรียบร้อยแล้วถวายปัจจัยทำบุญกับพระนั้นเป็นสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติเป็นปกติอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งไม่มีการพูดหาเสียงแต่อย่างใดทั้งสิ้น ซึ่งในการชี้แจงดังกล่าวนั้น กกต.เชียงใหม่ ระบุเองว่าไม่ติดใจในเรื่องการถวายปัจจัย แต่ปรากฏว่าในวันที่ 23 เม.ย. 62 กกต.ได้ประกาศให้ใบส้มฐานผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้งตามมาตรา 73(2)  ซึ่งตนเองนั้นเห็นว่าตนเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะ กกต.เร่งรัดในการกล่าวหาว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม และจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีหนังสือแจ้งการดำเนินการใดๆ ทั้งเรื่องการให้ใบส้ม หรือการประกาศการเลือกตั้งใหม่ให้ตนเองทราบเลย ดังนั้นตนเองจึงได้มาร้องขอความเป็นธรรมกับศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้ กกต.มีการพิจารณายกเลิกการให้ใบส้มและรับรองผลการเลือกตั้งของตนเอง โดยให้มีการสั่งคุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อน และระงับการจัดการเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ ในวันที่ 26 พ.ค.62 ไว้ก่อน ซึ่งเชื่อว่าน่าจะทราบผลการพิจารณาคำร้องของศาลปกครองสูงสุดก่อนวันที่ 26 พ.ค.62 สำหรับอนาคตทางการเมืองของตัวเองจากนี้ไปนั้น จะมีการพิจารณาอีกครั้งหลังจากที่ทราบผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ด้านนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ ได้มีการเผยแพร่คำสั่งของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 1 พ.ค. 62  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่ โดยในคำสั่งดังกล่าว แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพิจารณาคำร้องคัดค้านกรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8  กรณีนายสุพล เกียรติไชยากร ที่กระทำการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตน โดยการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน  โดยใช้อำนาจตามความสนมาตรา 130 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ให้ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสุรพล เกียรติไชยากร เป็นการชั่วคราว 1 ปี ยกเลิกการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 8  และให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใหม่ในวันที่ 26 พ.ค. 62 โดยไม่ต้องมีการรับสมัครใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here