สาธารณสุขเชียงใหม่เตือนระวังเห็ดพิษช่วงฤดูฝน อันตรายถึงชีวิต ปีนี้ตายแล้ว 1 ราย

0
76

สาธารณสุขฯเชียงใหม่ เตือนให้ระวังเห็ดพิษในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะเห็ดป่า อันตรายถึงชีวิต ปีนี้ตายแล้ว 1 รายแนะวิธีป้องกันและบรรเทาอาการเบื้องต้น

5 มิ.ย. 62  ดร.ทรงยศ  คำชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีความห่วงใยประชาชนในช่วงฤดูฝนที่มีการนำเห็ดที่เก็บจากป่ามาจำหน่ายในท้องตลาดทั่วๆไป ซึ่งถ้าไม่สังเกตหรือรู้จักเห็ดป่าเหล่านั้นดีก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้ ดังนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังในช่วงฤดูฝนที่มีเห็ดป่าขายในท้องตลาดอย่างแพร่หลาย แนะนำให้ประชาชนบริโภคเฉพาะเห็ดที่รู้จักและเคยรับประทานเท่านั้น    และถ้าหากไม่มั่นใจว่าเห็ดที่พบเห็นสามารถรับประทานได้   ไม่มีใครเคยนำมากิน หรือมีรายงานประวัติความเป็นพิษของเห็ดดังกล่าว ก็ไม่ควรรับประทาน   และให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเห็ดให้แน่ชัด ทั้งนี้เห็ดป่าที่กินได้และรู้จักกันดีในประเทศไทย เช่น เห็ดระโงกขาว เห็ดโคนเห็ดขอน และเห็ดเผาะ เป็นต้น  แม้เห็ดส่วนใหญ่จะรับประทานได้และมีประโยชน์ แต่เห็ดบางชนิดก็มีพิษร้ายแรง สามารถทําลายเซลล์ของ ตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบสมอง และทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ความตายได้ อาการที่แสดงหลังจากได้รับสารพิษคือ  คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว  ท้องร่วง ความรุนแรงขึ้นกับ เพศ อายุ และปริมาณในการรับประทาน

ดร.ทรงยศ  คำชัย ได้แนะนำวิธีการสังเกตเห็ดพิษด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบต่อกันมา ดังนี้ หากเห็ดชนิดนั้นขึ้นอยู่ใกล้มูลสัตว์ มีสีน้ำตาลหรือสีสันฉูดฉาด หมวกเห็ดมีปุ่มปม มีวงแหวนใต้หมวก หรือเมื่อดอกแก่ มีกลิ่นเอียนหรือกลิ่นค่อนข้างแรง ก็ให้พึงระวังว่าจะเป็นเห็ดพิษ สารพิษในเห็ดโดยส่วนใหญ่จะสลายตัวด้วยความร้อน ดังนั้นจึงควรปรุงให้สุก ไม่ควรกินเห็ดดิบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เมื่อได้รับสารพิษจากเห็ด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากล้วงคอเพื่ออาเจียนแล้ว การดื่มน้ำคั้นจากใบรางจืดก็สามารถล้างพิษเห็ดได้เบื้องต้น  และรีบไปพบแพทย์ในทันที ข้อห้ามที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หลังจากบริโภคเห็ดป่าโดยเด็ดขาด เพราะมีผลต่อระบบประสาท อาจทำให้พิษกระจายรวดเร็วขึ้น ถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้

ทั้งนี้สถิติสถานการณ์โรค ข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562     พบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษแล้ว 1 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here