เปิดงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 โชว์มะม่วงสายพันธ์ดีเชียงใหม่

0
334

เชียงใหม่เปิดงาน  “ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่” วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 โชว์มะม่วงสายพันธุ์คุณภาพดีส่งออก และจัดจำหน่ายพร้อมกับของดีเมืองเชียงใหม่ 12-14 มิ.ย.62 ที่ลานหน้าศูนย์ราชการเชียงใหม่

13 มิ.ย. 62  นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด“ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่” วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายชาวสวนผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 มิ.ย. 62 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมด้านการตลาดมะม่วงโดยการจำหน่ายมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานการส่งออกส่งเสริมการติดต่อเชื่อมโยงด้านการตลาดระหว่างเกษตรกรชาวสวนมะม่วงกับผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจมะม่วงประเภทต่างๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านประชาสัมพันธ์และจำหน่ายมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่การจัดนิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงนอกฤดูเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนและเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่   การประกวดผลผลิตมะม่วงและมะม่วงแปรรูปรวม 15 ประเภทการแสดงดนตรีบันเทิงศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนา การสาธิตกิจกรรมด้านการเกษตรและแปรรูปจากองค์กรเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และการจัดนิทรรศการความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วง และนิทรรศการพันธุ์มะม่วงทนแล้ง

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดงาน “ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่” วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 62 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่และส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนเชียงใหม่ที่มีกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงถึง 15 กลุ่ม 11 อำเภอโดยกิจกรรมภายในงานจะมีการประกวดผลผลิตมะม่วงและมะม่วงแปรรูป 15 ชนิด การแสดงมะม่วงที่มีหลากหลายสายพันธุ์กว่า 100 สายพันธุ์ การจำหน่ายผลผลิตมะม่วง กล้าพันธุ์มะม่วง การสิตการขยายพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง นิทรรศการความก้าวหน้าการผลิตมะม่วงและนวัตกรรมการเกษตรทันสมัย โดยเฉพาะการจัดแสดงสายพันธุ์มะม่วงกว่า 100 สายพันธุ์นั้นก็จะมีมะม่วงจินหวง มะม่วงพันธุ์ R2E2 ที่มีขนาดใหญ่มาก มะม่วงพันธุ์งาช้างแดง มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงมหาชนก ฯลฯ มาจัดแสดงและจำหน่าย

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 75,000 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 54,425 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง 16,375 ราย เป็นมะม่วงที่ปลูกเพื่อการค้าและส่งออก 45,000 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อยแต่มีการรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมดำเนินการผลิต การควบคุมคุณภาพและการทำการตลาดร่วมกัน โดยมีด้วยกัน 15 กลุ่ม ใน 11 อำเภอได้แก่ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พร้าว แม่แตง สันทราย ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด และดอยเต่า โดยมีปริมาณผลผลิตเพื่อการส่งออก 35,000 ตัน มูลค่า 300-600 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here