สสจ.เชียงใหม่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงหลังผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา

0
130

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เน้นผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง หลังพบว่าเชียงใหม่ปีนี้มีผู้ป่วยสูงกว่า 1.2 หมื่นราย ตาย 2 ราย

26 มิ.ย. 62 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การของโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า จากข้อมูลของงานระบาดวิทยากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2562  ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 12,414 ราย โดยในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย โดย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี, 25-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ในพื้นที่ อ. เมือง,อ. สันทราย และ อ. สันกำแพง ตามลำดับ ซึ่งสถิติดังกล่าวนั้นสูงกว่าตลอดทั้งปี 2561 ที่พบผู้ป่วย 10,863 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่นั้นในบางรายอาจจะพบอาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี  ผู้มีโรคเรื้อรั้ง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้เคมีบำบัด  บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และผู้มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าในขณะนี้ได้รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนวัคซีนที่จัดไว้ให้มีจำกัด ดังนั้นเบื้องต้นจะพิจารณาให้ฉีดกับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี เป็นลำดับแรก ขณะที่กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ จะประเมินตามความจำเป็นเร่งด่วนโดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์  ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-211048-50 ต่อ 110-112   สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ผลิตจากเชื้อตาย รวม 3 สายพันธุ์ คือ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A H1N1) ชนิดเอ เอช 3 เอ็น2 (A H3N2) และชนิดบี (B) ซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่พบบ่อยในไทยและทั่วโลก วัคซีนนี้ใช้ได้ผลดีเนื่องจากเชื้อไม่มีปัญหากลายพันธุ์ แต่ไม่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดนกทั้งสายพันธุ์เก่าและใหม่ได้ ดังนั้นประชาชนยังอาจป่วยเป็นไข้หวัดได้ แต่อาการจะไม่รุนแรง โดยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มักระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า   โดยส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ร้ายแรง สามารถหายได้เอง แต่หากวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องรีบรักษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัว รวมทั้งป้องกันความรุนแรงของโรค  พร้อมแนะนำให้สังเกตอาการตนเองและคนรอบข้าง หากมีไข้สูงเกิน 24 ชั่วโมง ให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา โรคนี้มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต จนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here