สาธารณสุขเชียงใหม่  เตือนให้ระวังไข้เลือดออก หลังพบแล้ว 3 ร้อยกว่าราย และเด็กอายุ 12 ปีจากอำเภอฝางเสียชีวิตจากไข้เลือดออกเป็นรายแรก

นางสุธีรัตน์  มหาสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมากล่าวเตือนประชาชาวเชียงใหม่ให้ระมัดระวังโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก และจากการติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด จากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าตั้งแต่วันที่  1  ม.ค. –  22  มิ.ย. 62   พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน  383  ราย เป็นคนไทย 343 ราย คิดเป็น 21.40% และชาวต่างชาติ 40 ราย และพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง ตามลำดับ

 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย เป็นเด็กชาย อายุ 12 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอฝาง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62  ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่  ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่อำเภอฝางและถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลนครพิงค์เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 62 ในสภาพที่มีอาการหนัก มีเลือดออกในอวัยวะ มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด อยู่ในสภาพโคม่า ซึ่งคณะแพทย์ได้พยายามช่วยเหลือแต่ไม่สามารถมาช่วยชีวิตได้

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรค โดยทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลนครพิงค์ ทำการสอบสวนโรค ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพิงค์ และทีมสอบสวนโรคอำเภอฝางลงพื้นที่สอบสวนการระบาด และควบคุมโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มีการเปิดประชาคมในหมู่บ้าน ให้ความรู้ กับประชาชน และทำ Big Cleaning Day และพ่น ULV ในพื้นที่ที่เกิดโรค และในวันที่ 26 มิ.ย. 62 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนทรายทีมีฟอส , สเปรย์ฆ่ายุง และครีมทากันยุง พร้อมทั้งให้ทางพื้นที่เร่งควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเร็ว และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว

นางสุธีรัตน์ มหาสิงห์ กล่าวย้ำเตือนประชาชนว่า โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่พบได้ในทุกกลุ่มอายุ  ประชาชนควรสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันและไข้นานเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย เพราะหากเข้ามารับการวินิจฉัยช้า อาจเป็นเหตุสำคัญทำให้มีโรคแทรกซ้อนรักษายากขึ้นและเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตได้  และขอแนะนำให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ  โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดโดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง   เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ จะสามารถป้องกันทั้ง 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หากพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ไม่สามารถกำจัดได้ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของท่าน เพื่อดำเนินการกำจัดต่อไป สำหรับการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน และการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยใช้ยาทากันยุง นอนกางมุ้ง รวมทั้งการเลี้ยงปลาหางนกยุง การใช้ทรายทีมีฟอส และขัดทำความสะอาดภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำ ทุก 7 วัน จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here