มาอีกแนว ภาคประชาชนเชียงใหม่ จัดเสวนา เสนอแผนจัดพื้นที่แยกรินคำ และลานน้ำพุห้างเมญ่า

0
370

ภาคประชาชนเชียงใหม่  จัดเวที “ระดมแนวคิดในการเสนอแผนการจัดการพื้นที่แยกรินคำและลานน้ำพุห้างเมญ่า ให้กรมทางหลวง พร้อมทั้งเดินทางแสดงสัญลักษณ์แบ่งเขตพื้นที่สาธารณะหน้าลานน้ำพุบริเวณห้างเมญ่า

4 ก.ค.62  ที่ รร.ธาริน อ.เมืองเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีกลุ่มนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม แกนนำชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคมได้จัดเวที “จาวบ้าน จาวเวียง เพื่อเมืองเชียงใหม่เรื่อง ข่วงสาธารณะรินคำ จะอนุรักษ์ไว้หรือทุบทำถนน”ทั้งนี้เพื่อระดมแนวคิดในการเสนอแผนการจัดการพื้นที่ให้กรมทางหลวงได้พิจารณาพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแลนด์มาร์คของเมือง ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในมิติต่างๆ ซึ่งได้ทำหนังสือเปิดผนึกถึงอธิบดีกรมทางหลวงผ่านทางผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่เพื่อคัดค้านโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณทางแยกรินคำ ที่จะมีการรื้อข่วงรินคำในเขตทางหลวงออกทั้งหมด รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ เส้นทางน้ำธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติที่กีดขวางการก่อสร้างออกทั้งหมดเพื่อทำถนนสำหรับรถยนต์เพิ่มอีก 2 ช่องทางและไหล่ทาง รวมความกว้างผิวทางประมาณ 10 เมตร ซึ่งภาคประชาชนเห็นว่า ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศขัดกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการสร้างถนนที่เน้นความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความเสมอภาคต่อผู้ใช้ถนนทุกคนชนรวมถึงผู้ใช้จักรยาน คนเดินเท้า นักท่องเที่ยว ฯลฯ

ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี แกนนำนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทางเครือข่ายภาคประชาชนศูนย์ประสานงานกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องการนำเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ที่ทางหลวงจะขอคืนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นข่วงสาธารณะเชื่อมจากข่วงรินคำถึงพื้นที่โบราณสถานหน้าวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ผ่านมามีการหารือเพื่อเตรียมข้อเสนอให้กรมทางหลวงมาตลอดและวันนี้ถือเป็นเวทีใหญ่ที่จะสรุปร่วมกันเพื่อยื่นต่อทางอธิบดีกรมทางหลวงโดยตรง โดยยืนยันว่าไม่ได้มีข้อขัดแย้งหรือโต้แย้งกับเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนอีกกลุ่มที่ขอทวงคืนพื้นที่สาธารณะดังกล่าวให้กรมทางหลวงใช้แก้ไขการจราจร ซึ่งต่างเห็นตรงกันว่าให้กรมทางหลวงนำพื้นที่กลับคืนมาใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพียงแต่ทางเครือข่ายของศูนย์ประสานงานกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ ต้องการให้การพัฒนาที่คุ้มค่าและยั่งยืนมากกว่าการทำเฉพาะเรื่องถนนอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากโครงการวิศวกรรมจราจรไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริง

อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยภาคประชาชนและหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมต่างพากันเดินเท้าไปยังบริเวณลานน้ำพุหน้าห้างดัง ก่อนจะใช้เทปกาวสีส้มลากเขตแบ่งแดนให้เห็นชัดเจน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ ที่ต้องการนำมาทำพื้นที่สาธารณะหรือข่วงสาธารณะรินคำ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here