ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมแผนพัฒนาท่าอากาศยานรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0
430

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดแถลงผลงานครบ 30 ปี เผยเตรียมแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่รองรับอัตราการเติบโตของผู้โดยสาร เริ่มดำเนินการปี 2561 – 2575 ด้วยงบ 15,000 ล้านบาท คาดรองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคนในปี 2575 ในขณะที่โครงการสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ต้องรอไปก่อน

              

                  28 ก.พ. 61 นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เปิดแถลงข่าวในวาระครบรอบ 30 ปี ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ว่า ปัจจุบันนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้นมีความแออัดมากพอสมควร เพราะมีผู้โดยสารทั้งที่เป็นคนในประเทศและนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 8 ล้านคนต่อปี ซึ่งอัตราการเพิ่มของผู้โดยสารนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 12% ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องรับผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ถึง 10.2 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้ปี พ.ศ. 2560-2568 นั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องให้บริการกับผู้โดยสารในปริมาณที่เกินขีดความสามารถเนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสาร

               

 

                นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้กำแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยในระยะเร่งด่วนนั้นได้กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้าออกของผู้โดยสาร ปรับปรุงป้ายบอกทาง เพิ่มพื้นที่บริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารโดยการรื้อย้ายสวนหย่อม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นให้เพียงพอกับเครื่องเอกซเรย์  เพิ่มช่องทางเข้าอาคารเพื่อเป็นช่องทางของเจ้าหน้าที่และการขนถ่ายสินค้า เพิ่มเคาน์เตอร์ Self Check-In อีก 3 เคาน์เตอร์ และปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้องสัมภาษณ์พิเศษสำหรับด่านควบคุมโรคและจัดหางาน

 

                นอกจากนี้แล้วในปี พ.ศ. 2562 จะมีการปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มพื้นผิวการจราจรบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร ปรับปรุงพื้นที่ทางลาดบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้อง Bus Gate สำหรับอากาศยานขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จัดทำห้องตรวจตัวพิเศษบริเวณเครื่องเอกซเรย์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้แล้วยังจะมีการก่อสร้างที่จอดรถบัสเพิ่มขึ้น ก่อสร้างลานวางอุปกรณ์ภาคพื้น ปรับปรุงดาดฟ้าชั้น 2 เป็นห้องโถงอาคารอาคารผุ้โดยสารขาออกภายในประเทศและดาดฟ้าชั้น 3 เป็นพื้นที่สำนักงาน รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัยและอาคารเอนกประสงค์ นอกจากนี้แล้วท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังเปิดพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วย

                ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังกล่าวถึงแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ในส่วนของแผนระยะยาวว่าได้ กำหนดงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการปรับปรุงท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 20 ล้านคนต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2575 โดยเบื้องต้นจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขนาด  4 ชั้นขึ้นมาใหม่ที่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 8 ล้านคนต่อปี และจะมีการพัฒนาอาคารผู้โดยสารที่มีอยู่เดิมให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 10 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้แล้วยังมีโครงการสร้างอาคารจอดรถขึ้นอีก 2 อาคารสามารถรองรับรถได้ถึง 2,500 คัน  และจะการปรับปรุงถนนภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นถนน 6 เลน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้แล้วก็จะมีโครงการพัฒนาหลุมจอดอากาศยานให้เพิ่มมากขึ้นเป็น 35 หลุมจอดและขยายพื้นที่รองรับผู้โดยสาร โดยกำหนดให้แผนแม่บทนี้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2575 และสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปี

               

 

ด้านการสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ที่มีความพยายามในการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมนั้น ทางผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวว่าในเรื่องดังกล่าวนั้นให้เป็นเรื่องของหน่วยงานระดับสูงที่มีอำนาจมากกว่าบอร์ดของ ทอท เป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะให้มีการดำเนินการสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่  2 หรือไม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here