กลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะลานน้ำพุ เมญ่า บุกยื่น ปปช.ตรวจสอบหน่วยงานที่ปล่อยให้ที่การรุกที่สาธารณะ

0
366

กลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะลานน้ำพุ เมญ่า บุกยื่น ปปช. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฐานปล่อยให้มีการรุกที่สาธารณะ หากพบทุจริตขอให้ใช้ ม.157 จัดการ

7 ส.ค.62) ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะฯ พร้อมตัวแทนกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะ บริเวณลานน้ำพุ เมญ่า ได้เข้ายื่นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานต่อนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ โดยร้องเรียนให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบ ว่า เจ้าพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ผู้ใดที่อนุญาตให้บริษัทมายา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สร้างน้ำพุที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะเขตทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และการก่อสร้างศูนย์การค้าเมญ่าถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม่ รวมถึงการอนุญาตให้ก่อสร้างศูนย์การค้ามีการตรวจสอบเอกสารการทำ EIA และแบบสอบถามจากชุมชนในบริเวณข้างเคียงอย่างถูกต้องหรือไม่

รองศาสตราจารย์ธีระ เปิดเผยว่า การยื่นหนังสือให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในครั้งนี้ เนื่องจากเชื่อว่ามีความพยายามจากคนบางกลุ่มที่ต้องการจะขัดขวางการรื้อถอนลานน้ำพุและส่งมอบคืนให้กับกรมทางหลวงเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งแฝงเจตนาบางอย่าง โดยนอกจากการยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.แล้ว ยังจะมีการยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาด้วย เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการในกรณีเดียวกันนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้เรื่องที่ร้องให้ตรวจสอบนั้น มีการตั้งประเด็นสงสัยว่า การยื่นแบบก่อสร้างต่อเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อขออนุญาตก่อสร้างได้มีการตรวจแบบครบถ้วนหรือไม่ มีการตรวจสอบระยะร่นของอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดๆ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522หรือไม่เพียงใด

ขณะเดียวกันและเจ้าพนักงานของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2และ/หรือเจ้าพนักงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ผู้มีอำนาจได้อนุญาตหรือยินยอมให้ศูนย์การค้าเมญ่า ทำการก่อสร้างบ่อน้ำพุของศูนย์การฯโดยมีส่วนของขอบบ่อล้ำเข้ามาในพื้นที่สาธารณะเขตทางหลวงได้อย่างไร ทั้งๆที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยรู้ว่าการก่อสร้างขอบบ่อน้ำพุล้ำเข้ามาในพื้นที่สาธารณะเขตทางหลวงเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายแต่ก็ยังเพิกเอยเสียมาจนกระทั่งปัจจุบันจึงเป็นการที่เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จึงน่าจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ด้วย

นอกจากนี้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการต่อต้านเพื่อมิให้มีการรื้อถอนพื้นที่ที่ศูนย์การค้าเมญ่าของบุคคลบางกลุ่ม มีเจตนาเพื่อที่จะมิให้มีการตรวจสอบและกล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานของรัฐใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยินยอมให้มีการสร้างบ่อน้ำพรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ เขตทางหลวงโดยผิดกฎหมาย ใช่หรือไม่ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาทางห้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพราะที่ผ่านมาคนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้ แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของห้าง ทั้งใช้เป็นพื้นที่ให้เช่าทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทั้งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

ผู้ประสานงานกลุ่มทวงคืนพื้นที่สาธารณะ บริเวณลานน้ำพุ สี่แยกรินคำ ระบุด้วยว่า จากข้อมูลหลักฐานต่างๆ และข้อสังเกตที่รวบรวมได้ พร้อมการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบการที่พื้นที่สาธารณะดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเชิงธุรกิจของเอกชน จึงยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.เพื่อตรวจสอบ และพิจารณากรณีเจ้าพนักงานของรัฐยินยอมให้เอกชนทำการก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและการที่เจ้าพนักงานละเว้นกาปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวต่อไป.

อีกด้านหนึ่งนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยถึงกรณีปัญหาขอคืนพื้นที่สาธารณะดังกล่าว เบื้องต้นได้มีตั้ง กรรมการร่วมร่วมศึกษาและออกแบบ ประกอบด้วย ตัวแทนจากกรมทางหลวง 3 คน , คณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เชียงใหม่2 คน ,สถาปัตยกรรม ม.แม่โจ้ 1 คน และตัวแทนจากบริษัทเอกชน (SCG) 2 คน  ทั้งหมดจะมีการศึกษาและออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ขณะที่เดิมมีการขีดเส้นตายให้ทางห้างดำเนินการทุบลานน้ำพุในส่วนที่เป็นของทางหลวงและส่งมอบคืนภายในวันที่ 20 ก.ค.62ซึ่งคณะกรรมการร่วมดังกล่าวจะทำการศึกษาและออกแบบให้เป็นที่ยอมรับและหาทางออกร่วมกันของทุกฝ่าย ขณะนี้คณะกรรมการร่วมได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมนำเสนอรายงานผลการศึกษาและออกแบบ พร้อมเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมรับฟังและหาข้อสรุปร่วมกันให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายมากที่สุด ซึ่งเชื่อว่ากรณีนี้น่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่บริเวณลานน้ำพุของห้างเมญ่านั้น จนถึงล่าสุดยังไม่มีการดำเนินการรื้อถอนและส่งคืนพื้นที่ให้กรมทางหลวงแต่อย่างใด จากเดิมที่กำหนดว่าจะต้องส่งมอบคืนให้ภายในวันที่ 20 ก.ค.62 ทั้งนี้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยืนยันว่า ทางห้างจะต้องทำการรื้อถอนและส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับกรมทางหลวงอย่างแน่นอน เพียงแต่เวลานี้ยังรอดูท่าทีและข้อสรุปจากคณะกรรมการร่วม

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here