บิ้ก ทอท. แจง กรณีปัญหาข้อพิพาทสนามบินสุวรรณภูมิกับ Central Village เน้นต้องทำตามกฎหมาย

0
282

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ชี้แจงกรณีข้อพิพาทระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิกับ Central Village ย้ำต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ให้ส่งผลกระทบเรื่องความปลอดภัยทางด้านการบิน

26 ส.ค. 62 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เปิดแถลงข่าวกรณีข้อพิพาทระหว่าง ทอท.กับ โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village)หลังจากที่ นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ประธานสหภาพแรงงาน ทอท. ระบุว่า ทอท. อยู่ในสถานะผู้ได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) มาตรา 60/15 ที่มีการระบุถึงการรักษาสนามบินดูแลการบริการภายในสนามบินอนุญาตให้เป็นไปมาตรฐานที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ประกอบกับกฎหมายอื่นที่ประกาศกำหนดให้มีหน้าที่ตามคู่มือการดำเนินงานสนามบินที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือ การดำเนินงานสนามบินทั้งภายในเขตหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน อันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสนามบิน การก่อสร้างโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ส่งผลกระทบต่อสนามบินของ ทอท. อันเกิดจากกิจกรรมภายนอกสนามบินแต่ใกล้เคียงสนามบินที่อยู่นอกเหนือภายใต้การกำกับของ ทอท และอาจส่งผล ให้ประเทศไทยติดธงแดงตามมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของประเทศจากการกำหนดมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นนั้นทาง โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ นั้นได้ทำถนนคอนกรีตผ่านเข้ามาในพื้นที่ของราชพัสดุที่มีการมอบหมายให้กับ ทอท.เป็นผู้ดูแล ซึ่งทาง ทอท.ก็ได้ทำหนังสือชี้แจงให้โครงการฯดังกล่าวรื้อถอนถนนออกไปแล้ว ในขณะที่ในส่วนการรับผิดชอบของ ทอท ในการดูแลสนามบินสุวรรณภูมินั้นมีมาตรฐานของสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้ ทอท.ดูแลในเรื่องเขตความปลอดภัยทางการบิน เช่นเขตห้ามบินโครน เรื่องของตึกสูงที่ขวางทางการร่อนลงของเครื่องบิน หรือคลื่นสัญญาณรบกวนการบิน รวมถึงแสงสว่างที่จะรบกวนนักบิน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นประเด็นด้านความปลอดภัยตามหลักองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งทาง ทอท.ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในระหว่างที่เครื่องบินขึ้นลง เพราะเป็นเรื่องสำคัญ และถ้าสนามบินสุวรรณภูมิถูกติดธงแดงตามมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยของประเทศจากการกำหนดมาตรฐานของ ICAO ก็จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศด้วย

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กล่าวด้วยว่าได้มีหนังสือสอบถามไปยัง อบต.บางโฉลง ที่รับผิดชอบพื้นที่ว่าพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่สีเขียวหรือไม่ เพราะถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวนั้นจะมีหลักเกณฑ์ของการใช้พื้นที่และการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าโครงการดังกล่าวนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และยังมีการสร้างโรงแรมและการถมลำรางสาธารณะด้วย

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวด้วยว่า ทาง ทอท.นั้นไม่สนับสนุนโครงการที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางโครงการดังกล่าวต้องไปทำเรื่องต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน จากนั้นทาง ทอท.จึงจะมาพิจารณาในเรื่องของเขตความปลอดภัยทางการบินต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here