แขวงการทางเชียงใหม่ สรุป รื้อลานหน้าห้างเมญ่า เตรียมออกแบบใหม่ให้เป็นลานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

0
311

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 สรุปกรณีทวงคืนพื้นที่แยกรินคำ ระบุเดินหน้ารื้อลานหน้าห้างเมญ่า ขยายเพิ่มช่องทางจราจร โดยออกแบบใหม่ให้คงลานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และทางเท้าไว้ ขณะที่ห้างฯ เริ่มล้อมรั้วเตรียมทุบ

27 ส.ค. 62   ความคืบหน้ากรณีปัญหาขอคืนพื้นที่สาธารณะ บริเวณสี่แยกรินคำในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทางห้างสรรพสินค้าเมญ่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ ทางหลวง ประมาณ 1 ไร่ ทำเป็นลานกิจกรรมน้ำพุ ตั้งแต่ปี 2556 กระทั่งปัจจุบัน ที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มีแผนงานโครงการ ที่จะปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร แต่ปรากฏว่า มีกลุ่มคนทั้งที่สนับสนุน และคัดค้านการทุบลานน้ำพุดังกล่าวของห้าง ซึ่งต่อมาจังหวัดเชียงใหม่และกรมทางหลวง ได้จัดประชุมหารือกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภาคประชาชนและภาควิชาการ เพื่อหาออกกรณีปัญหาดังกล่าว โดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าให้ตั้งกรรมการร่วม ประกอบด้วย ตัวแทนจากกรมทางหลวง 3 คน , คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. 2 คน ,สถาปัตยกรรม ม.แม่โจ้ 1 คน และตัวแทนจากบริษัทเอกชน (SCG) 2 คน เพื่อทำการศึกษาและออกแบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จากเดิมที่มีการขีดเส้นตายให้ทางห้างดำเนินการทุบลานน้ำพุในส่วนที่เป็นของทางหลวงและส่งมอบคืนภายในวันที่ 20 ก.ค.62

ทั้งนี้เมื่อ วันที่ 26 ส.ค.62 ทางห้างสรรพสินค้าเมญ่า เริ่มเตรียมการเพื่อทำการรื้อถอนลานกิจกรรมหน้าห้างแล้ว โดยทำการล้อมรั้วเพื่อกั้นพื้นที่ ขณะที่นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมคณะร่วมกันแถลงชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างปรับปรุงแยกรินคำ บริเวณหน้าห้างเมญ่า โดยเปิดเผยว่า ตามที่ในช่วงที่ผ่านมีผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าว และนำไปสู่การถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบนพื้นฐานข้อมูลและหลักวิชาการ ล่าสุดมีการประชุมหารือและหาข้อสรุปร่วมกันได้แล้ว เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 ที่ผ่านมา โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยกรมทางหลวงได้พิจารณาแล้วจากข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นรวมทั้งประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ประกอบกับ พ.ร.บ.ทางหลวง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะทำการก่อสร้างตามรูปแบบของกรมทางหลวงที่มีการปรับปรุงแก้ไขโดยการก่อสร้างขยายเพิ่มผิวจราจรบริเวณแยกและจัดให้มีลานกิจกรรมบนที่ดินของกรมทางหลวง ซึ่งรูปแบบจะมีการปรับลดระดับความสูงของลานกิจกรรมบนที่ดินของกรมทางหลวงด้านหน้าห้างลงจากระดับทางเท้าของกรมทางหลวงอีก 15 เซนติเมตร โดยจะกินพื้นที่ลานกิจกรรม ประมาณ 7 เมตร ตลอดแนวความยาว 128 เมตร ด้านหน้าห้าง โดยที่ตัวน้ำพุของห้างยังคงอยู่ เช่นเดียวกับลานกิจกรรมและทางเท้าที่เชื่อมต่อกับลานของห้าง ซึ่งทางกรมทางหลวงพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณมาจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะให้เป็นหน้าเป็นตาของเมืองเชียงใหม่อย่างแน่นอน แต่ตามการออกแบบนี้จะได้ช่องทางการจราจรเพิ่มขึ้นมา ด้วยการขยายช่องการจราจรเพิ่ม สำหรับรถที่เลี้ยวซ้ายมาจากถนนห้วยแก้วเข้าสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชื่อมต่อเข้ากับถนนที่สร้างไว้อยู่แล้วหน้าชุมชนเจ็ดยอดและหมู่บ้านสวนสน ทำให้การสัญจรสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งการรื้อถอนลานดังกล่าวที่ห้างดำเนินการนั้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โดยห้างเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจากนั้นทางกรมทางหลวงจะรับมอบพื้นที่แล้วใช้เวลาในการก่อสร้างอีกประมาณ 2-3 เดือน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ยืนยันว่า สำหรับกรณีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับกรณีการพัฒนาปรับปรุงแยกรินคำที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นความขัดแย้งใดๆ แต่ถือว่าเป็นโอกาสและบทเรียนที่ทำให้กรมทางหลวงได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาในพื้นที่ของกรมทางหลวง โดยเฉพาะในส่วนของโครงการที่ต้องเข้ามาใกล้เขตตัวเมืองว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น อีกทั้งอาจมีความจำเป็นที่จะใช้มาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานของกรมทางหลวงที่มีอยู่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here