ม.ช.ทำ MOU ทางวิชาการกับ แอตแลนต้า เมดดิแคร์ เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade

0
287

ม.ช.ทำ MOU ทางวิชาการกับ แอตแลนต้า เมดดิแคร์เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดกัญชา และสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตสารสกัดกัญชาอย่างคุ้มทุน คุ้มค่า มีคุณภาพ

3 ก.ย. 62 ที่ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นาย ศุภเดช อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการวิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  โดยเป็น ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดกัญชาและ เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาอย่างคุ้มทุน คุ้มค่า มีคุณภาพ

ทั้งนี้ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะเป็นการวางแนวทางในการดำเนินงานการวิจัยที่จะบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงของมหาวิทยาลัย มาสร้างสรรค์งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาเพื่อการรักษาโรคที่มุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดถึงการผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชาที่สามารถใช้งานได้จริง  และยังสร้างศูนย์เรียนรู้ ด้วยงบประมาณ 150-200 ล้านบาท ในนามของ CMU Cannabis Valley เพื่อการศึกษา ดูงาน ด้านการปลูก การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาในระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย โดยมี Co-Working Space ให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา สำหรับการศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here