ปศุสัตว์เชียงใหม่ คุมเข้ม โรคอหิวาห์ แอฟริกาในสุกร หลังระบาดใหญ่ในจีน

0
265

ปศุสัตว์เชียงใหม่ เตรียมแผน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคอหิวาห์ในสุกร หลังพบมีการระบาดในจีนและประเทศเพื่อนบ้าน  ถึงแม้จะไม่แพร่สู่คน แต่กระทบต่อผู้เลี้ยงสุกร

4 ก.ย.62  นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ปัจจุบันนี้มีการระบาดของโรคอหิวาห์ ในสุกร ในบริเวณประเทศเพื่อนบ้านอย่างหนัก โดยเมื่อปีที่ผ่านมานั้นเริ่มมีการระบาดที่ประเทศจีน และ ขยายเข้าไปใน มองโกเลีย  เกาหลีเหนือ ฮ่องกง เวียดนาม กัมพูชา และ เมียนมาร์  โดยเฉพาะ ที่เมียนมาร์นั้นกำลังมีการระบาดรุนแรงบริเวณด้านทิศเหนือ บริเวณท่าขี้เหล็ก ติดกับจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความหวั่นเหรงว่าอาจจะแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยได้ เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้นจะมีความทนต่อสภาพแวดล้อมสูง ทนต่อความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้รวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามไวรัสอหิวาห์แอฟริกาในสุกรนั้น ไม่มีการแพร่ระบาดไปสู่คนแต่อย่างใด จะมีผลประทบต่อสุกรเท่านั้น ซึ่งถ้ามีการแพร่ระบาดแล้วสุกรจะเสียชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์ แอฟริกาในสุกร ไม่ให้แพร่ระบาดในพื้นที่ภาคเหนือ และส่งผลกระทบต่อผู้ประการเลี้ยงสุกร ทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมาตรการในการเตรียมการโดย จัดการฝึกการซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัดให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้เลี้ยงสุกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่  และดำเนินการตั้งจุดตรวจที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงรายจำนวน 4 จุด  คือจุดระหว่างอำเภอแม่อาย เชียงใหม่กับอำเภอแม่จัน เชียงราย จุดระหว่างอำเภอฝางกับอำเภอแม่สรวย จุดระหว่างอำเภอพร้าวกับอำเภอเวียงป่าเป้า และ จุดระหว่างอำเภอดอยสะเก็ดกับอำเภอท่าสะเด็ด เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสุกรอย่างเข้มงวด โดยการเคลื่นย้ายทั้งสุกรมีชีวิตหรือซาก จะต้องมีการขออนุญาตการเคลื่อนย้าอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ยังมีมาตรการในเชิงรุกโดยการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจและเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรในโรงฆ่าและจุดจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ 50 แห่งต่อสัปดาห์ และให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์วิเคราะห์ความเสี่ยงรายฟาร์มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกฟาร์ม รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและรับแจ้งรายงานและหาข่าวในพื้นที่ด้วย ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาห์ แอฟริกาในสุกร ได้แน่นอน

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกร ซึ่งมีสุกรป่าเป็นแหล่งรังโรค และมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค โรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นในอนุภูมิภาคซาฮาราของทวีปแอฟริกา ประเทศซาดิเนียของทวีปยุโรป ต่อมาพบการระบาดของโรคในประเทศจอร์เจีย ประเทศอาเซอร์ไบจัน ประเทศอาร์เมเนีย สหพันธรัฐรัสเซียและล่าสุดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับประเทศไทยรวมทั้งประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

สุกรที่ป่วยจะแสดงอาการคล้ายคลึงกับโรคอหิวาต์สุกรและพีอาร์อาร์เอส คือ มีไข้สูง เบื่ออาหาร ท้องเสีย และแท้งในแม่สุกร โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสามารถติดต่อได้จากการที่สุกรสัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน รวมทั้งโดนเห็บที่มีเชื้อกัด เป็นต้น

อหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่พบการติดต่อจากหมูสู่คน ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรค มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความความรุนแรงมาก โดยทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100%

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here