ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จู่โจมสุ่มตรวจยาเสพติด ผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน

0
226

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน  ป้องปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด หลังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดรุนแรง และพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น

12 ก.ย. 62 รายงานข่าวจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในวันที่ 12 ก.ย. 62  นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ กองบิน 41 ศูนย์ปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดตามโครงการ “ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2562”  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน ทั้งภายในและภายนอกเขตการบิน อาทิ พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ พนักงานสายการบิน ผู้ปฏิบัติงานให้บริการภาคพื้นในเขตลานจอดอากาศยาน และพนักงานคลังสินค้า โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจากการสุ่มตรวจผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน จำนวน 96 ราย ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด

ทั้งนี้โครงการ“ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2562”   นี้จัดขึ้นตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62   เนื่องจากพบว่าปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบในเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินงานของ ทอท.และในธุรกิจการบิน ประกอบกับปัจจุบันบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้น และพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัวพันหลายกรณี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่จึงได้จัดให้ มีการจู่โจมสุ่มตรวจดังกล่าว นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ของ ทอท. ยังได้เข้มงวดตรวจค้นสัมภาระและสิ่งของที่มีการส่งผ่านในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้ขบวนการค้ายาเสพติดใช้เป็นเส้นทางลำเลียงหรือขนส่งยาเสพติดได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here