พบโครงกระดูกมนุษย์และม้าโบราณอายุกว่า 1,000 ปี ที่เวียงท่ากาน เชียงใหม่

0
227

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์และม้าโบราณ อายุกว่า 1,000 ปี จำนวน 35 โครงที่เวียงท่าการ สันป่าตอง เชียงใหม่ คาดเป็นสุสานโบราณ

4 ต.ค. 62 น.ส. นงไฉน ทะรักษา นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางนักโบราณคดีของ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ได้ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวน 34 โครง และโครงกระดูกสัตว์ซึ่งเป็นโครงกระดูกม้าอีก 1 โครง รวมถึงโครงกระดูกสัตว์อื่น    อีกจำนวนหนึ่ง ภายในวัดท่ากาน ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้เคียงกับโบราณสถานเวียงท่ากาน  ทั้งนี้ น.ส.นงไฉน กล่าวว่า การขุดค้นพบโครงกระดูกดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อปี 2556 ได้มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ 1 โครง และโครงกระดูกม้า 1 โครง ในพื้นที่ดังกล่าวและจากการตรวจสภาพดินทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ว่าโครงกระดูกดังกล่าวนี้น่าจะอยู่มีอายุ 1,000 – 1,300 ปี หรือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยเริ่มรัฐหริภุญชัย

ต่อมาในปี 2562 ก็ได้มีการขุดสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติม และปรากฎว่าได้พบโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มอีกจำนวนทั้งสิ้น  33 โครง ซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รวมทั้งเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โดยแต่ละโครงอยู่ในท่านอนหงายงอเข่าหันหัวไปทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทำให้เห็นรูปแบบของการฝังศพแบบโบราณ ทำให้ เชื่อว่าบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นสุสาน  ซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำโครงกระดูกทั้งหมดตรวจสอบพันธุกรรมหรือ DNA และเก็บรักษาไว้ต่อไป

ทั้งนี้การขุดค้นโบราณสถานและโบราณวัตถุที่  วัดเวียงท่ากาน ในครั้งนี้ที่มีการพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมาก และบริเวณข้างโครงกระดูกมนุษย์ ยังพบโครงกระดูกม้าขนาดใหญ่นั้นที่ผ่านมามีการค้นพบเพียงแค่ 3 แหล่งเท่านั้น คือ ที่นครราชสีมา ลพบุรี และศรีสัชนาลัย โดยนักโบราณคดีได้ดำเนินการหล่อเรซินไว้เป็นข้อมูลศึกษา ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเวียงท่ากาน  และจะนำโครงกระดูกม้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านม้าจากจังหวัดลำปาง พิสูจน์ดีเอ็นดูและรายงานผลกลับมาให้ทางเวียงท่ากานทราบต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here