ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตือน ปล่อยโคมช่วงลอยกระทง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

0
224

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตือนการปล่อย โคนลอย และโคมควันช่วงลอยกระทง ต้องปฏิบัติตามกฎมาย ยึดตามประกาศจังหวัดและ พ.ร.บ.การเดินอากาศ อย่างเคร่งครัด พร้อมเตรียมปรับเวลาและยกเลิกเที่ยวบินในช่วงดังกล่าว

10 ต.ค. 62   เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการเตรียมการรับมือการปล่อยโคมลอย และ โคมควัน ในช่วงประเพณีลอยกระทง ว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงทุกปีนั้นจะมีการปล่อยโคมลอยและโคมไปเป็นจำนวนมาก และทุกปีจะมีโคมลอยและโคมควันลอยเข้าไปตกในบริเวณสนามบินเชียงใหม่ และลอยสูงขึ้นในเส้นทางบินของเครื่องบินเห็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ในปีนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ทำการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย  โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชนที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 33 อย่างเคร่งครัด คือห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือการปฏิบัติการของอากาศยาน

อย่างไรก็ตามหากการกระทำดังกล่าวอยู่นอกเขตปลอดภัยการเดินอากาศขอให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ พ.ศ.2559 ต่อไป และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบว่าพื้นที่นอกเหนือจาก 5 อำเภอ ที่ห้ามปล่อยโคมอย่างเด็ดขาด อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศหรือไม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เปิดช่องทาง กลุ่มไลน์เฉพาะกิจ ตรวจสอบพื้นที่ปล่อยโคมลอยจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 31 ต.ค. 62                เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเวลาเทศกาลลอยกระทงนั้น สายการบินต่างๆ จะมีการพิจารณายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่ออากาศยาน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการปล่อยโคมลอย โดยในปีนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสายการบินต่างๆ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสายการบิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุป จำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบิน ได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ทั้งนี้ในปี 2561 มีเที่ยวบินที่ยกเลิกและปรับเปลี่ยนเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 148 เที่ยวบิน และคาดว่าจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิกหรือ ปรับเปลี่ยน เวลาการบินในปี 2562 น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามสายการบินต่างๆ จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here