สภาลมหายใจเชียงใหม่ เดินหน้าหาวิธีแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเมือง  ผุดไอเดีย ร่วมเคลื่อนเชียงใหม่สู้ฝุ่น กำหนดข้อตกลงร่วมกันภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน” คือทุกคนมีส่วนสร้างและได้รับผลจากฝุ่นควัน
            16 ต.ค. 62  เมื่อ 14 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา สภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้จัดเวทีสภาลมหายใจเชียงใหม่ ภาคเมือง ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ประกอบการ ตัวแทนโรงเรียน มหาวิทยาลัย เยาวชน องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในภาคเมืองเข้าร่วมในเวทีดังกล่าว  ทั้งนี้นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ตัวแทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้ชี้แจงเป้าหมายของการจัดเวทีดังกล่าวว่า หลังเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันยาวนานและวิกฤตเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ภาคประชาชนในเชียงใหม่ ถอดบทเรียนพบว่า ปัญหาฝุ่นควันเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งสภาพอากาศ สภาพแอ่งเชียงใหม่ ลำพูน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของประชาชนทุกส่วน  เราทุกคนมีส่วนของการทำให้เกิดฝุ่นควันและได้รับผลกระทบ จึงพยายามตั้งหลักที่จะไม่โทษกันไปมา ไม่สร้างความขัดแย้ง และใช้ปัญญาสร้างสรรค์ โดยได้สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับกลไกราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาหลายแห่ง และร่วมทำงานกับ ภาคชนบท เชื่อมกับสภาองค์กรชุมชน 207 ตำบล ซึ่งปีนี้กำหนดจะมี 32 ตำบล เป็นโมเดลนำร่องแก้ปัญหา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำแผน ผลักดันการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวกับโครงการเขียวสู้ฝุ่นในช่วงฝนที่ผ่านมา
           
      ซึ่งหลังจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วที่ประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกันภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน” คือทุกคนมีส่วนสร้างและได้รับผลจากฝุ่นควัน ดังนั้นก่อนจะถึงวิกฤตฝุ่นควันปีนี้ ภาคเมืองจะเริ่มรณรงค์โดย
  1. กำหนดให้เริ่มมี Car free day หยุดการใช้รถในเขตสี่เหลี่ยมคูเมือง หันมาใช้รถจักรยาน ระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีกิจกรรมรณรงค์ ดนตรีในรถสาธารณะ ดนตรีในสวนลดฝุ่นควัน
  2. เริ่มดำเนินการเตาพลังงานลดควัน หรือ เตาไบโอชาร์ โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินงานในชุมชนพื้นที่ อำเภอแม่แตง หางดง แม่ริม แม่แตง และอำเภอเมือง
  3. ประสานความร่วมมือนักศึกษา 8 มหาวิทยาลัย สมาพันธ์สมาคมนักเรียนเก่า 7 สถาบัน เชียงใหม่(ปรินส์รอยแยลส์, มงฟอร์ต, ยุพราช, ดารา, วัฒโน, เรยีนา, พระหฤทัย) ในการรณรงค์สร้างความเข้าใจและลดสาเหตุฝุ่นควันภาคเมือง เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2562
  4. จัดกิจกรรม Expo สู้ฝุ่นควัน วันที่ 24-26 มกราคม 2563 ร่วมกันทั้งจังหวัด โดยจะมีนวัตกรรมจากหน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการที่มีการวิจัยต่างๆ จัดแสดงนวัตกรรมต่างๆ และให้ภาคประชาชน เกษตรกร จาก 210 ตำบล หรือคนในเมือง ได้มาช็อปปิ้งไอเดียแก้ฝุ่นควัน และนำไปปรับกับแผนที่ตอบโจทย์พื้นที่การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมพลังแก้ปัญหา และไม่โทษกันไปมา คาดว่าภายใน 3 ปี จะสามารถแก้โจทย์นี้และเห็นความหวังที่จะทำให้อากาศสะอาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here