เชียงใหม่เผชิญปัญหาหมอกควันแล้ว สาธารณสุขเตือนประชาชนดูแลสุขภาพ

0
287

จังหวัดเชียงใหม่เริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันแล้ว ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มขยับใกล้จุดที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ 4 กลุ่มเสี่ยง เลี่ยงผลกระทบ พร้อมจัดหน้ากากอนามัยแจกจ่ายกว่า 6.4 หมื่นชิ้น วอนร่วมมืองดเผาที่โล่งทุกชนิด

         

 

     6 มี.ค.61 หลังจากการประกาศ 51 วันห้ามเผาเด็ดชาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสภาพในตัวเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้าถูกปกคลุมหนาทึบด้วยหมอกควันจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพจากระยะไกลได้ตามปกติ ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10  เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 14.00 น. ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในตำบลช้างเผือกวัดได้ 126 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในขณะที ตำบลศรีภูมิ วัดได้ 94  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และmตำบลสุเทพวัดได้  97  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ขณะที่หลายจังหวัดใกล้เคียงพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10  เกินมาตรฐานแล้ว เช่น จังหวัดลำปาง 229 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ จังหวัดแพร่ 184 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

            

              ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีการแจ้งเตือนและข้อแนะนำประชาชนในการเฝ้าระวังดูแลตัวเองช่วงสถานการณ์หมอกควัน โดยประชาชนดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี  หญิงตั้งครรภ์  ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง งด” ได้แก่ หลีก การสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ , หญิงตั้งครรภ์ , เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อนรัง เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ   ปิด ประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้าน (Clean Room) 3. ใช้ หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น เลี่ยง การออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้ง  และงด การเผาทุกชนิด

          

 

          ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนั้น จะต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ และควรสังเกตอาการตนเอง หากผู้ที่ต้องรับประทานยาประจำตัวต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมยาที่จำเป็นไว้ให้พร้อม ขณะเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ทุกแห่งให้เตรียมแจกหน้ากากอนามัย สำหรับกลุ่มเสี่ยง ยอดจำนวนหน้ากากอนามัยที่สนับสนุนเบื้องต้นแก่ทุกหน่วยบริการ จำนวน 64,550 ชิ้น และยังมีสำรองอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้ง อสม. ทุกหมู่บ้านได้ออกเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะมลพิษหมอกควัน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ “51 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here