กองทัพภาคที่ 3 จับมือ ทอ. เตรียมแผนบิน Peacemaker แก้ปัญหาไฟป่าพื้นที่ซ้ำซาก

0
113

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าร่วมกับทหารอากาศเตรียมแผนบิน Peacemaker ใน 3 จังหวัดนำร่อง 3 โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก

          1 พ.ย. 62  กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า  พ.อ.กฤติ   พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ  น.อ.ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษ กรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมประชุมเพื่อ เตรียมจัดแผนการบินเครื่องบินโจมตีธุรการ แบบที่ 2 Peacemaker (AU-23)  พร้อมประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนและประชาชนที่ห่างไกล อีกทั้งยังการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าในพื้นที่
           เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า แผนเบื้องต้นจากข้อมูลตำบลวิกฤติ 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 62 มีพื้นที่เพ่งเล็ง 255 จุด 832 ตำบล 112 อำเภอ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดลำปาง จึงกำหนดแผนนำร่องเครื่องบินโจมตีธุรการ แบบที่ 2 Peacemaker (AU-23  )ห้วงวันที่  4 – 5 พ.ย. 62 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และจังหวัดเชียงราย เพิ่อสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก รวมถึงเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าในพื้นที่ จากนั้นจะมีการปรับแผน เพื่อดูผลการบินของเครื่องบิน ให้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละจังหวัด

       ด้าน พล.ท.ฉลองชัย   ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค กำหนดเดินทางรับฟังการเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ในที่  4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการ ( Action Plan )ในการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here