กฟภ.ติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ให้วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

0
81
    กฟภ.ส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ให้วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (ข่าว ปชส.ชม.)
     
         2 พ.ย.62 ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยหลอด LED ภายใต้โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเล็งเห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงได้สนับสนุนติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ให้วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน อีกทั้งยังเพิ่มแสงสว่างให้ความสวยงามในเวลากลางคืนอีกด้วย

        กฟภ.ดำเนินโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” มา ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 39 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here