แม่ทัพภาคที่ เรียกหน่วยงานในเชียงใหม่ รับฟังแผน ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ปี 63

0
64

แม่ทัพภาคที่ 3 เรียกระชุมส่วนราชการ และภาคประชาชน รับฟังแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

            4 พ.ย. 62 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุม ส่วนราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชน ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด

       แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวว่า ในปีนี้มั่นใจว่าทางจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมการที่ดี ซึ่งต้องช่วยกันสร้างการรับรู้สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในเรื่องปัญหาหมอกควัน และได้เน้นย้ำให้หน่วยงานทีาเกี่ยวข้องจัดลำดับความสำคัญ โดยกำหนดพื้นที่เสี่ยงในอำเภอที่มีปัญหาไฟไหม้ป่าซ้ำซาก เช่น อำเภอสะเมิง แม่แจ่ม เชียงดาว แม่อาย และจัดงบประมาณลงไปดำเนินการในพื้นที่ที่จำเป็นก่อน สำหรับงบประมาณหลักจะอยู่ที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ซึ่งจะมีการพูดคุยร่วมกันและนำมาใช้ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการ ทั้งนี้ควรมีการกำหนดจุดชิงเผาที่ชัดเจน และดูให้ถี่ถ้วนในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน เพื่อไม่ให้มีการลุกลามหรือชิงเผาพร้อมกันทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวน

       ทั้งนี้ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ และมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง รวมทั้งจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2563 ไว้ทั้งหมดแล้ว
       อย่างไรก็ตามในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่  นั้น ไม่ได้มีการตั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจในกลุ่มสื่อมวลชนบางกลุ่มด้วย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here