ศูนย์ฝนหลวงแจง ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือ ปี 62

0
80

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ  แจงผลการปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปี 62 ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาภัยแล้ง หมอกควันและเติมน้ำต้นทุนในเขื่อน ก่อนปิดศูนย์ฯวันที่ 5 พ.ย. นี้

            5 พ.ย. 62 นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ชี้แจงผลการปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือประจำปี 2562 ว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจำนวน 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไข
และบรรเทาปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 4 แผน คือ แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า  ซึ่งสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าได้ 9 จังหวัด . แผนยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ สามารถดำเนินการบรรเทาปัญหาพายุลูกเห็บได้ 10 จังหวัดแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  สามารถดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมได้ 69.8 ล้านไร่ ใน 14 จังหวัด และ แผนการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำไหลเข้าสะสมแก่เขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางได้กว่า 2,058 ล้าน ลบ.ม.

 

        ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามสภาพอากาศในช่วงเดือนพ.ย. 62 เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทำให้สภาพอากาศมีลมกำลังแรงส่งผลให้เมฆก่อตัวได้ยากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศไม่เข้าเงื่อนไขที่จะปฏิบัติการฝนหลวงได้ อีกทั้งการเพาะปลูกมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น และ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือยังแผนนำเครื่องบินเข้าซ่อมใหญ่ประจำปี จากการใช้งานมาตลอด 8 เดือนจึงต้องปิดหน่วยปฏิบัติการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

       ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาปรากฏว่าพบปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน คือ ฤดูร้อน อากาศร้อนมากในตอนกลางวัน บางวันเมฆที่ก่อตัวมีขนาดเล็ก และขนาดไม่โตพอที่จะโจมตีให้มีฝนตกได้ ส่วนในฤดูฝนก็มีลมชั้นบนมีกำลังแรงมาก ทำให้เมฆไม่สามารถพัฒนาตัวในแนวตั้งได้กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และบางพื้นที่มีน้ำหลาก น้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง  ดินสไลด์ ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. 62 ส่วนในฤดูหนาว บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมพื้นที่ ทำให้อากาศมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง เมฆพัฒนาตัวได้ช้าและสลายตัวเร็ว มีพื้นทับซ้อนระหว่างต้องการและไม่ต้องการอยู่ด้วยกัน รวมทั้งในบางพื้นประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย.62

        อย่างไรก็ตาม ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วขึ้นที่สนามบินนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. 62 – วันที่ 29 ก.พ.  2563 เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ที่มีปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อย โดยใช้เครื่องบินชนิด CN จำนวน 1 ลำ Casa จำนวน 2 ลำ และ Caravan จำนวน 3 ลำ ในการปฏิบัติการ ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5327-5051 ต่อ 12 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ ทางเว็บไซต์และ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th หรือทาง Facebook ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here