เชียงใหม่ ซู อความเรียม จัดแสดงโชว์ลอยกระทงใต้น้ำ รับเทศกาลยี่เป็ง มีแห่งเดียวในโลก 10-12 พ.ย. 62 วันละ 2 รอบ

        10 พ.ย. 62 เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดกิจกรรมพิเศษ รับประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โดยการลอยกระทงใต้น้ำ แห่งเดียวในโลกที่อุโมงค์น้ำจืด ในระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.  62 ทั้งนี้นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดรับเทศกาลยี่เป็ง หรือลอยกระทง เชียงใหม่ โดยเป็นการจำลองวิถีชีวิตใต้น้ำแห่งลุ่มน้ำโขงที่เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตมากมาย และแม่น้ำโขงก็ถือว่าเป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านในพื้นที่ต่างๆ เมื่อถึงช่วงลอยกระทงผู้คนก็จะนำกระทงไปลอยเพื่อขอขมาแหล่งน่ำที่ใกล้กับถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง

     สำหรับกระทงที่นำมาลอยใต้น้ำที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียมนั้น เป็นกระทงที่ทำขึ้นจากผัก เมื่อลอยแล้วก็จะใช้เป็นอาหารปลาน้ำจืดที่อยู่ในอุโมงค์น้ำจืด แนวคิดการลอยกระทงใต้น้ำครั้งนี้ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียมนั้นต้องการสื่อถึงการรณรงค์ให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการใช้วัสดุปลอดภัยแก่แม่น้ำลำคลอง และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับแม่น้ำลำคลองเมื่อเสร็จสิ้นประเพณียี่เป็ง
            การแสดงโชว์ ลอยกระทงใต้น้ำ แห่งเดียวในโลก จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 10-12 พ.ย. 62 ในช่วงประเพณีลอยกระทง โดยจัดแสดงวันละ 2 รอบ คือ เวลา 10.30 น. และ 15.00 น. ที่บริเวณ อุโมงค์น้ำจืด ในเชียงใหม่ซู อควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here