ม.ราชภัฏ เชียงใหม่ คว้าถ้วยพระราชทานฯ การประกวดกระทงใหญ่ปี 2562

0
504

ม.ราชภัฏ เชียงใหม่ คว้าถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการประกวดกระทงใหญ่ประจำปี 2562 พร้อมเงินรางวัล 90,000 บาท

       12 พ.ย. 62 การประกวดกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้การประกวดกระทงใหญ่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม และมีกระทงจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานกงสุลจากต่างประเทศ และภาคประชาชน ส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมจำนวน 21 กระทง

     ทั้งนี้ การประกวดกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ได้มีนาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ร่สมกับนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และมีผู้มาร่วมในพิธีทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โยขบวนแห่กระทงได้เริ่มต้นจากข่วงประตูท่าแพ มาสิ้นสุดที่ หน้าที่ทำการเทศบาลนครเชียงใหม่

     ผลของการประกวดกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในปีนี้ปรากฏว่า ขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้รางวัลชนะเลิศกระทงยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยเงินรางวัลจำนวน 90,000 บาท ทั้งนี้กระทงของมหาวิทยาลัยราชภัฎนั้นใช้ชื่อว่า ราชภัฎเชียงใหม่ศรัทธา ธำรงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่า ฮักษาภูมิผญาแห่งบรรพชน  โดยตัวกระทงสร้างจากวัสดุธรรมชาติ มีเครื่องจัดสาน ดุนโลหะ ปั้น หล่อ เป็นรูปดอกไม้ และมีการอัญเชิญดวงตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วปร. มาในขบวนกระทงด้วย

     ส่วนรางวัลอื่นๆนั้น กระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้ทำขึ้นอย่างสวยงามด้วยวัสดุรีไซเคิล และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำหรับแสงสว่างและเครื่องเสียงในขบวนกระทง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมด้วยเงินจำนวน 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นกระทงของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นกระทงของ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยล้านนา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here