ระดมกำลัง ทำ MOU โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ต้นยางนา ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

0
408
     จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ทำ MOU กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นยางนา ถนนเชียงใหม่-ลำพูน

     14 พ.ย. 62 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัย ภาคประชาชนทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ ร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูยางนา ถนนเชียงใหม่-ลำพูน 300 ต้น ด้วยศาสตร์รุกขกรรม ตามแบบมาตรฐานสากล  ที่วัดสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการร่วมกันทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูยางนาถนนเชียงใหม่- ลำพูน 300 ต้น ด้วยศาสตร์รุกขกรรม ตามมาตรฐานสากล เตรียมจัดจ้างบุคลากรมืออาชีพมาเป็นผู้ตัดแต่งและฟื้นฟูระบบรากของต้นยางนาโบราณ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพต้นไม้และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยมีองค์กรต่างๆ 13 องค์กร คือ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมยางนาขี้เหล็กสยาม เทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลตำบลหนองหอย  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เทศบาลตำบลหนองผึ้งและเทศบาลตำบลสารภี
     
     นายบุญเลิศ บูรณปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในโครงการนี้จะมีการจัดจ้างรุกขกรมืออาชีพมาเป็นผู้ตัดแต่งและฟื้นฟูระบบรากของต้นยางนาโบราณเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพต้นไม้และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และจะเปิดระดมทุน เพื่อผลักดันให้เป็นโมเดลต้นแบบของไทยในเวลา 2 ปี เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวนอกจากเป็นเส้นทางถนนวัฒนธรรมแล้วยังเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติฯด้วย
     สำหรับข้อมูลต้นยางนาถนนสายนี้พบว่า เขตเชียงใหม่มียืนต้นอยู่ล่าสุด 949 ต้น สุขภาพที่ย่ำแย่แยกเป็นสีแดง 357 ต้น จำนวนนี้วิกฤตหนักต้องเร่งดูแลประมาณ 100 ต้น กลุ่มที่สุขภาพเริ่มจะแย่เป็นสีส้มมี 433 ต้นและสุขภาพดีเป็นสีเขียว 159 ต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here